DGS EK Kontenjan ve Kılavuz Bilgileri

5 Kasım 2020 Perşembe

2020 DİKEY GEÇİŞ SINAVI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZUNDA YER ALACAK

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİNE AİT BİLGİLER 

 

BK:3- Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan burslarda, Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; %75 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte üçünü; %50 İndirimli: öğrenim ücretinin yarısını ve %25 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan kısmını ödeyeceklerdir. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler, hazırlık sınıfında bir yıl ve programın normal öğretim süresi kadar (öğrenimine ve derslere devam etmesi şartıyla) devam ederek bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler karşılıksız olup öğrencinin öğrenimine devam etmeyerek programdan ayrılması durumunda ayrılan öğrencilerden bursluluk/indirim oranına göre ayrıca öğrenim ücreti istenemez. İlgili yükseköğretim kurumu tarafından bu süreden daha fazla burslu/indirimli öğrenim görme imkanı verilebilir. 

 

BK:15 - Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık Sınıfı,  öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İngilizce yeterlilik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınır. 

 
BK:17 - Bu programın hazırlık sınıfında başarısızlık nedeniyle kaydı silinen öğrenciler, aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun belirlediği kurallara göre ÖSYM’ce yerleştirilebilirler. 

BK:28 -Öğretim dili İngilizcedir. 

 

BK:32- Yükseköğretim kurumlarında yer alan denizcilik eğitimi veren kurumlar yıl bazında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirmeye tutulmaktadır. Bu kapsamda Gemi adamlarının Eğitim Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme (STCW) gereği Denizcilik eğitimi veren eğitim kurum/ kuruluşlarında, eğitim ve öğretim gören öğrenciler ile mezunların gemi adamı cüzdanı ve/veya yeterlik belgesi alabilmeleri, eğitim kurum/kuruluşlarının denetim raporlarının uygun olması halinde mümkündür. İlgili yükseköğretim kurumlarının yetki durumları hakkındaki rapora https://gbs.udhb.gov.tr/  Gemi adamları Eğitimi Bilgi Sisteminden ulaşılabilecektir. İlgili gemi adamı yeterliğini almak için Gemi adamları Eğitim ve Sınav Yönergesinde belirtilen İngilizce Başarı Esaslarına göre İngilizce yeterliğini sağlamak gerekmektedir. Adayların tercih yapmadan önce bu sistemden programın yetki belgesini kontrol etmelerinde ve ilgili eğitim ve sınav yönergesini incelemelerinde yarar görülmektedir.  

 

BK:76- İMEAK Deniz Ticaret Odasının desteği ile Türk Deniz Eğitim Vakfı (TÜDEV)     tarafından kurulan Piri Reis Üniversitesi’nde eğitim ücretlidir. *

 

 

 

1 PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ DGS EK KONTENJAN TABLOSU
2 Denizcilik Fakültesi EK KONTENJAN
3 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 1
4 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 0
5 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 0
6 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 1
7 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 0
8 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 0
9 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 0
10 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Burslu) 0
11 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) 2
12 Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) 1
13 Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) 3
14 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) 0
15 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) 3
16 Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) 0
17 Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) 1
18 Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) 0
19 Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) 2
20 Mühendislik Fakültesi 0
21 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 0
22 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 2
23 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 1
24 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 0
25 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 1
26 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 3
27 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 0
28 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 1
29 Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 1
30 Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 0
31 Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 2
32 TOPLAM 25