2020 Sonrasında Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku: Olası Sorunlar Sempozyumu Tebliğ Çağrısı

19 Kasım 2020 Perşembe

                                           

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ VE

DENİZ HUKUKU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

 “2020 SONRASINDA DENİZ TİCARETİ VE SİGORTA HUKUKU: OLASI SORUNLAR” SEMPOZYUMU TEBLİĞ ÇAĞRISI

 

Pîrî Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 15 Nisan 2021 tarihinde elektronik ortamda “2020 SONRASINDA DENİZ TİCARETİ VE SİGORTA HUKUKU: OLASI SORUNLAR başlıklı bir Sempozyum düzenlenecektir. Sempozyumda özellikle aşağıdaki konularla ilgili başlıkların ele alınması düşünülmektedir. Ancak bunlarla sınırlı olmaksızın sempozyumun ana teması ile ilgili konulardaki tebliğler de incelemeye alınacaktır.

 

 • Son Teknolojik Gelişmelerin Deniz Ticareti ve Sigorta Hukukuna Etkileri
  • İnsansız Deniz Araçları, Akıllı Sözleşmeler ve Blokzincir, Siber Güvenlik, Siber Rizikolar ve Sigorta Hukuku
 • Küresel Salgınların Deniz Ticareti ve Sigorta Hukukuna Etkileri
  • Taşıma ve Çarter Sözleşmelerine Etkileri, Sigorta Sözleşmelerine Etkileri, Deniz İş Hukukuna Etkileri, Deniz İcra Hukukuna Etkileri
 • İklim Değişikliğinin Deniz Ticareti ve Sigorta Hukukuna Etkileri
  • 2020 IMO Sülfür Limiti Regülasyonu, İklim Değişikliğinin Sigorta Hukukuna Etkileri, Kuzey Kutbunda Deniz Taşımacılığı
 • Sigorta ve Reasürans Hukukunda Uyumlaştırma Çalışmaları
  • Avrupa Sigorta Sözleşmeleri Hukuku İlkeleri, Reasürans Sözleşmeleri Hukuku İlkeleri 

 

Sempozyumda tebliğ sunmak isteyen meslektaşlarımızın, ad-soyad, telefon, e-posta ve kurum bilgileriyle beraber tebliğ konusuna ilişkin başlığı ve 500-700 kelimeden oluşan tebliğ özetlerini (içindekiler ya da kaynakça gerekmeksizin) en geç 25.12.2020 tarihine kadar denizhukuku@pirireis.edu.tr adresine “Word” formatında göndermelerini rica ederiz. Başvuru sonuçları, Üniversitelerarası Kurul’un belirlediği doçentlik kriterlerine uygun olarak yapılacak hakem incelemesinden sonra kesinleşen program ile birlikte duyurulacaktır. Tebliğ özetleri ve tam metin bildiriler ayrıca basılacaktır.

 

Bilim Kurulu:
Prof. Dr. Sezer Ilgın (Pîrî Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Dr. Bülent Sözer (Pîrî Reis Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi)

Prof. Dr. Samim Ünan (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. H. Funda Yercan (Pîrî Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi)

Prof. Dr. Nurhan Kahyaoğlu (Pîrî Reis Üniversitesi Mühendislik Fakültesi)

Doç Dr. Serap Amasya (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Doç. Dr. Hacı Kara (Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Doç. Dr. Başak Başoğlu Kapancı (Pîrî Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

 

Sempozyum Takvimi:
Tebliğ özetlerinin gönderilmesi için son tarih: 25.12.2020
Sempozyum programının duyurulması: 15.02.2021
Sempozyum tarihi: 15.04.2021

Bildirilerin tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih: 30.04.2021