Sınav Güvenlik Tedbirleri

23 Kasım 2020 Pazartesi

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAẞKANLIĞI

Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı

 

Uzaktan / online programlarda / derslerde uygulanacak ölçme ve değerlendirme uygulamaları için asgari standartlar, Başkanlığımız tarafından yükseköğretim kurumlarımıza 22.05.2020 tarih ve 104.01.02.04-31978 sayılı yazımızla gönderilmişti.

Son dönemlerde uzaktan/online yapılan sınavlarda kopya çekildiğine veya bazı öğrencilerin yerlerine başkalarını sınava soktuklarına ilişkin Başkanlığımıza çeşitli bildirimlerde bulunulmaktadır. Sınav notlarının öğrencilerin gerçek kazanımlarını doğru bir biçimde yansıtması yükseköğretim sistemimize güven açısından son derece önemlidir. Üniversitelerimizde ders veren bütün öğretim elemanlarımızın yanı sıra yöneticilerimiz de sınav güvenliğini sağlayacak her tür önlemi almakla yükümlüdürler.

Uzaktan / online yapılan sınavlar bağlamında sınav güvenliği için gerekli tedbirlerin alınması konusunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

 

 

Prof. Dr. Rahmi ER

Başkan Vekili