Macaristan Hükümeti Burslar

30 Kasım 2020 Pazartesi

 T.C.

YÜKSEKÖGRETIM KURULU BASKANLIGI
Uluslararası Iliskiler Daire Baskanlıgı

Milli Eğitim Bakanlığından alınan İlgi'de kayıtlı yazıda; kültürel anlaşmalar kapsamında 2021/2022 akademik yılı için Macaristan Hükümetince Hükümetimiz emrine 40 lisans, 65 yüksek lisans, 40 doktora ve 5 kısa dönemli araştırma bursu olmak üzere toplam 150 adet burs tahsis edildiği ve adayların 15 Ocak 2021 tarihine kadar bursa başvuru yapabilecekleri belirtilmiştir. Burs başvuru koşulları ve genel şartlar 

http://abdigm.meb.gov.tr/www/2021-2022-hukmet-burslari/icerik/1490 adresinde yer almakta olup, Üniversitenizce söz konusu burs ilanının duyurusunun yapılması hususunda gereğini rica ederim.

 

 Prof. Dr. Rahmi ER
    Başkan Vekili