TÜBİTAK Süreçlerinde Kadın Araştırmacıların Katılımının Artırılmasına Yönelik Politika İlkeleri

30 Kasım 2020 Pazartesi

T.C.
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI
Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı

TÜBİTAK; araştırma, geliştirme, yenilik ve girişimcilik faaliyetlerini desteklemeye, bilim insanlarının kendilerini geliştirmelerine yönelik burs ve ödüller vermeye, toplumda araştırma ve geliştirme farkındalığının artırılmasını temin etmeye, uluslararası program ve işbirlikleri vasıtasıyla ülkemizin gelişimine katkı sağlamaya ve enstitüleri aracılığıyla dışa bağımlılığımızı azaltacak projeler yürütmeye verimli ve başarılı bir şekilde devam etmektedir.

Yürütmekte olduğu bu faaliyetlerden faydalanan tüm kurum/kuruluşlar ve araştırmacılara yönelik bilimsel mükemmeliyet ve/veya araştırma kalitesinin teminini gözetmek kaydıyla fırsat eşitliği oluşturulmasına özel ihtimam göstermektedir. Bahsekonu yaklaşımını bir
politika belgesi ile daha somutlaştırmak ve uygulamalara yol gösterici olması amacıyla tüm Ar- Ge ve yenilik alanında kadın-erkek araştırmacılar arasında dengenin sağlanması ve korunması adına 24 Aralık 2019 tarihinden itibaren TÜBİTAK Yönetim Kurulu Kararıyla " TÜBİTAK Süreçlerinde Kadın Araştırmacıların Katılımının Artırılmasına Yönelik Politika İlkeleri" yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu politika ilkelerine https://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/tubitak-sureclerindekadin- arastirmacilarin-katiliminin-artirilmasina-yonelik-politika-ilkeleri bağlantısından ulaşılmaktadır.

TÜBİTAK süreçlerinde kadın araştırmacıların katılımının artırılmasına yönelik alınan politika ilkelerinin de etkisiyle Avrupa Araştırma Alanı (European Research Area-ERA) bünyesinde ülke adına önemli gelişmeler elde ettik. Bu minvalde; ülkemiz son bir yıl içerisinde Avrupa ERA ülkeleri arasında üçüncü sıraya yükselmiştir. Bu gelişmeye Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan "Turkey 2020" raporunda yer verilmiştir. Söz konusu gelişmeyi bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Hasan MANDAL
Başkan