10.11.2020 Tarihli Akademik Personel İlanımıza Ait Kesin Sınav Sonuçları

2 Aralık 2020 Çarşamba
Üniversitemize atanmak üzere başvuruda bulunan Öğretim Görevlisi adaylarının 30.11.2020 tarihinde yapılan giriş sınavının değerlendirilmesi sonucunda atanması uygun bulunanların bilgileri aşağıya çıkartılmıştır.
 
“Asıl” olarak belirtilen Adayların Ek’te İstenen belgeleri ve bilgi formunun doldurularak/ tamamlayarak en geç 07.12.2020 tarihi Saat 15.30 ‘a kadar İnsan Kaynakları Müdürlüğüne teslim ederek sözleşmelerini imzalamaları gerekmektedir.