24. Tüketici Ödülleri İlanı

28 Aralık 2020 Pazartesi

Tüketici bilincini geliştirmek ve bu yönde hak arama alışkanlıklarını yaygınlaştırmak, tüketici haklarına saygılı kişi, kurum ve kuruluşları teşvik etmek, tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi ile ilgili bilimsel çalışmaları özendirmek amacıyla 2020 yılı faaliyetlerine göre verilecek olan "24. TüketiciÖdülleri" ilanına ilişkin Ticaret Bakanlığınca gönderilen yazı ve ilan metni aşağıda yer almaktadır.

24. Tüketici Ödülleri 

24. Tüketici Ödülleri İlanı