2021-2022 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Duyurusu

1 Şubat 2021 Pazartesi

2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenci Faaliyetleri

        Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti İlanı

 ( 2020 Proje Dönemi)

Erasmus+ programı kapsamında öğrenim hareketliliğine katılarak 2021-2022 Öğretim yılının Güz ve/veya İlkbahar Dönemlerinde ders yükümlülüklerinin bir kısmını yurt dışındaki bir yükseköğrenim kurumunda tamamlamak isteyen öğrencilerimiz 08-27 Şubat 2021 tarihleri arasında başvuruda bulunabilirler.

Programa Kimler Başvurabilir?

Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programlarına başvurabilmek için Piri Reis Üniversitesi’nin tam zamanlı öğrencisi olma ve lisans öğrencileri için 2.2/4; yüksek lisans öğrencileri için 2.5/4  üzerinde not ortalamasına sahip olma şartı aranmaktadır. Başvuran öğrencilerin daha önce Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanmamış olmaları gerekmektedir. (daha önce Erasmus’tan faydalanmış ancak mevcut başvuruyla toplam süre sınırı olan bir seneyi aşmayan öğrencilerin başvuruları ancak kontenjanların dolmaması durumunda değerlendirmeye alınabilir) . Birinci sınıf öğrencileri öğrenim hareketliliğine henüz başvuramaz ancak staj hareketliliğinden faydalanabilirler. Seçildiği halde Erasmus+ hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için feragat bildirim süresi en geç 04 Mart 2021 saat 17.00’dir.Bu süreç içinde feragatte bulunmayıp daha geç bildiren öğrencilerden bir sonraki Erasmus+ hareketlilik başvurularında -10 puan kırılır.

Gidilecek ülkede/kurumda İngilizce dışında yapılan eğitimi takip edebilecek dil bilgisi yeterliliğine aşağıda belirtilen durumlardan birini sağlamak gerekmektedir:

· Söz konusu dilde eğitim veren bir liseden mezun olmak.

· B1 veya B2 seviyesinde Sertifika

· Konsolosluklara bağlı olarak söz konusu dilin eğitimini veren Kültür Merkezleri'nden orta düzeyde yeterlilik belgesi almış olmak.

Başvuru yapan öğrenciler hangi okullara gidebilirler?

Erasmus+ programı çerçevesinde Piri Reis Üniversitesi ile aşağıda isimleri belirtilen Avrupa yükseköğretim kurumları arasında ikili işbirliği anlaşmaları imzalanmıştır:

Denizcilik Fakültesi:

Yüksek Öğretim Kurumu

  Kontenjan

  Asil/Yedek

Erasmus+ Alanları

Latvian Maritime Academy/Letonya

Lisans 8/4

Marine Transportation-Navigation (2) Marine Engineering(2)

Port&Shipping Management(2)

Maritime Transport (2)

Universitatea Maritima Constanta/Romanya

Lisans ve Y.Lisans 3/2

Engineering, Technology (3)

“Mircea Cel Batran” Naval Academy/Romanya

Lisans 4/2

Marine Transportation-Navigation (2); Marine Engineering (2)

University of Rijeka/Hırvatistan*

*Program Hırvatça’dır

Lisans 4/2

Marine Transportation-Navigation (2);

Nautical Science (14)

Marine Engineering (14)

“Nikola Vaptsarov” Naval Academy/ Bulgaristan

Lisans 6/2

 

Nautical Science, Mechanical Engineering, Navigation,Electrical Engineering, Navigation Officer in Charge of a Watch

University of Cantabria*

*Program İspanyolca’dır

Lisans 6/2

Y.Lisans 4/2

Nautical Science, Navigation (2)

Transport Services (2)

Marine Engineering (2)

Jade University of Applied Sciences/Almanya*

*Program Almanca’dır

Lisans 4/2

Nautical Science-Maritime Transportation (2)

Marine Engineering and Maritime Transport Technology (2)

University of
Ljubljana / Slovenya

Lisans 8

Marine Engineering (8)

Mühendislik Fakültesi:

Yüksek Öğretim Kurumu

Kontenjan

Asil/Yedek

Erasmus+ Alanları

West Pomerian University of Technology/Polonya

Lisans 3/2

Y. Lisans 3/2

Engineering, Technology

University of Trieste/İtalya

Lisans 1/1

Motor vehicle ships and aircrafts

University of Genova/İtalya

Lisans 2/2

Naval engineering

Universitat Politecnica De Catalunya/İspanya*

*Program İspanyolca’dır.

 

Lisans 6/2

Electricity and Energy, Mechanics and Metal trades, Electronics and Automation

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi:

Yüksek Öğretim Kurumu

Kontenjan

Asil/Yedek

Erasmus+ Alanları

University of Freiburg /Almanya *Program Almanca’dır.

Lisans 2/2

Economics

University of Lodz/Polonya

*Program Lehçe’dir.

Lisans 2/2

Economics

University of Ujep/ Çek Cumhuriyeti

Lisans 2/2

Economics

Mircea Cel Batran Naval Academy / Romanya

Lisans 2/2

Naval and Port Engineering and Management

Transilvania University of Brasov/ Ronanya

Lisans 2/2

Business and Administration

Technishe Universitat Dresden /Almanya

Lisans 2/2

Economics and Business

University of Piraeus/ Yunanistan

Lisans 12/6

Transport Services

Environmental Science

Jade University/Almanya

Lisans 2/2

Economics and Administrative Services/ Logistics

Öğrenciler okulların web sayfalarından seçmek istedikleri dersleri belirleyip kesin programlarını yapmadan önce Akademik Danışmanlarıyla görüşmek zorundadırlar.

Başvurunun nasıl ve nereye yapılması gerekir?

Öğrencilerimizin okulumuz Erasmus Koordinatörlüğü web sayfasındaki başvuru formunu indirerek doldurmaları ve istenen belgeleri erasmusbasvuru@pirireis.edu.tr adresine e-posta ile iletmeleri gerekmektedir. Başvuru belgelerinizin asılları ilerleyen süreçte Erasmus Ofisi tarafından talep edilecektir. Öğrencilerimiz, Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği başvuruları ile ilgili sorularını erasmusbasvuru@pirireis.edu.tr iletebilirler.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sebebiyle Erasmus+ Öğrenim Hareketlilikleri faaliyetleri askıya alınabilir, süreçte aksamalar yaşanabilir. Başvuruya engel bulunmamakla birlikte öğrencilerimizin başvurularını planlarken bu hususa dikkat etmeleri önemle rica olur.

Başvuruda hangi belgeleri teslim etmemiz gerekiyor?

· Başvuru formu

· Finansal Taahhüt Belgesi

· Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden alacağınız İngilizce transkript

Değerlendirme Kriterleri Nelerdir?

Başvurular değerlendirilirken ders ortalaması (%50) ve dil seviyesi (%50) kriterlerine göre bir sıralama yapılacak ve okulumuz web sayfasında duyurulacaktır.

Covid- 19 Pandemisi sebebiyle bir önceki faaliyetinden feragat etmek durumunda kalan adaylardan, puan eksiltilmesi yapılmayacaktır.

Dil seviyesi daha önce duyurulduğu gibi 21-22-23 Aralık 2020 tarihinde Üniversitemiz Hazırlık bölümü tarafından yapılan Erasmus İngilizce sınavı sonuçlarına göre belirlenecektir.

Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayat boyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılarak) 10’ar puan azaltma uygulanır.

Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde ( başvuru süresinin bitiminden sonra 15 iş günü içinde) feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki Hareketlilik türüne aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır.)

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus tekrar başvurması halinde uygulanır.)

-5 puan

 

Değişim programı çerçevesinde maddi destek sağlanıyor mu?

Seçilen Erasmus öğrencilerine yurtdışında geçirdikleri öğrenim süreleri için gidecekleri ülkeye göre bir miktar aylık destek sağlanmaktadır. Ancak yol giderleri, sağlık sigortası, vize ücreti gibi masraflar öğrenciye aittir. Diğer yandan maddi destekten feragat eden öğrenciler de Erasmus faaliyetlerine katılabilirler.

 

Erasmus+ döneminde 2021-2022 akademik yılı için öğrenci hareketliliğine ilişkin hibe rakamları aşağıdaki gibidir:

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe

Staj

(Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

500

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300

400

 

Hibesiz Öğrenci Olma Durumu:

Öğrenciler, istedikleri halde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Hibesiz öğrencilerde diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrenciler aynı süreçten geçerler. Hibesiz öğrencilerin farkı kendilerine hibe ödemesi yapılmamasıdır. Değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklarına göre öğrenciler seçildikten sonra, yükseköğretim kurumuna tahsis edilen bütçe kapsamında maddi olarak desteklenemeyen kontenjan kalması halinde, hibe almadan gitmek isteyen öğrenciler arasında ayrıca bir değerlendirme yapılabilir. Her bir öğrenim kademesinde, hibesiz de olsa on iki (12) aydan fazla hareketlilik gerçekleştirilemez.

Daha fazla bilgi için:

http://www.pirireis.edu.tr/en/erasmus