Firma - Uluslararası Öğrenci İşbirliği Projesi Hakkında

9 Şubat 2021 Salı
Bilindiği üzere ülkemiz, dünyanın neredeyse her ülkesinden uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Bu insan kaynağı, ihracatta hedeflenen seviyelere ulaşabilmek için, yurt dışında ticaret yapan iş insanlarımızın ilgili ülkeyi iyi tanımaları, o ülkeye yönelik kapsamlı ve detaylı çalışmalar yapmaları yönünde potansiyel teşkil etmektedir.
Bu çerçevede, Hizmet İhracatçıları BirliğiHİB tarafından uluslararası öğrenciler ile ihracatçı iş insanlarını buluşturmayı amaçlayan http://ik.hib.org.tr/  ve http://ik.hib.org.tr/En/ web sitesi yayına girmiştir. Ülkemiz ihracatı için çok önemli faydalar sağlayacağı düşünülen ve başvuru ücretsizdir.
Bahse konu web portalı ile uluslararası öğrencilerin henüz öğrenci iken staj statüsünde ve mezuniyetlerini müteakip Türk ihracatçı firmalar bünyesinde gerek Türkiye'de gerekse kendi ülkesinde işbirliği yapması öngörülmekte olup, bu kapsamda üniversitelerimizde öğrenim gören ve kendi ülkelerinde iş yapan ihracatçı firmalarımızda çalışmak isteyen uluslararası öğrencilerin başvuruları alınmaya başlamıştır.