Üniversitemizde Yapılacak Doçentlik Sözlü Sınav Duyurusu

31 Mart 2015 Salı

31.01.2009 tarih ve 27127 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 6. maddesi uyarınca Nisan 2014 döneminde yayın aşamasından Doçentlik Sınavı’na başvuran ve başarılı olan adayların sözlü sınavı Piri Reis Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde aşağıda belirtilen yer ve tarihte yapılacaktır. Sözlü sınav Doçent ve Profesör unvanına sahip öğretim üyelerine açıktır.