27.03.2015 Tarihli Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi ilan Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları

14 Nisan 2015 Salı
Üniversitemize atanmak üzere başvuruda bulunan; Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi adaylarının başvuruları “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uyulacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca değerlendirilmiş olup, yazılı giriş sınavına girmesi uygun bulunan adayların isimleri ve sınav gün ve saati aşağıya çıkarılmıştır.

Adayların 17.04.2015 Cuma Günü saat 10:30’da Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğünde İlgili Fakültede hazır bulunması önemle rica olunur.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi ilan Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları