Denizcilik Fakültesi ve DMYO Öğrencileri İçin Üniforma Hk.

17 Mayıs 2016 Salı

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Sayı : 95413409-399/16.05.2016
Konu : Üniforma hk.


Değerli Öğrenciler,
İlgi : a) Pîrî Reis Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği.

b) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Denizcilere Mahsus Kıyafet Yönetmeliği (28.02.2010 tarihli ve 27507 sayılı Resmî Gazete)

c) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği (18.08.2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete)

Pîrî Reis Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 24. maddesinin 1. bendinde, “Denizcilik Fakültesi öğrencileri ilgili mevzuat hükümleri uyarınca mesleki üniforma giyerler” hükmü yer almaktadır. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın (UDHB) Denizcilere Mahsus Kıyafet Yönetmeliğinin 10. maddesinde de, “Kendi mevzuatı gereği kıyafet giyme zorunluluğu bulunan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı denizcilik programı uygulayan resmî ve özel ortaöğretim kurumları öğrencileri ile önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören yükseköğretim kurumları öğrencilerinin kıyafet ve alametleri bu Yönetmelikte belirtilen niteliklere uygun olmak mecburiyetindedir” denilmektedir.

Son dönemde giderek artan oranda yönetmeliklerde belirtilen kıyafet yönetmeliğinin dışında uygulamalarla karşılaşıldığı çok sayıda öğrencinin verdiği şikayet dilekçelerinden anlaşılmaktadır.

Dilekçelerde “üniforma giymeyen ve derslere sakallı giren öğrencilerin olduğu” şeklindeki şikayetlerin genel hususlar olduğu, ancak münferiden bir şikayeti içermediği görülmüştür. Bu konu hakkında ilgili yönetmeliklerde yer alan kuralların uygulanması çerçevesinde öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarının daha hassas davranması gerektiği aşikârdır.

UDHB Denizcilere Mahsus Kıyafet Yönetmeliği ve Pîrî Reis Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde zorunlu tutulan kılık kıyafet esaslarına riayet edilmelidir. Bu hususta hassasiyet gösterilmemesi durumunda ilgili disiplin mevzuatı uygulanacaktır.

Denizcilik Fakültesi öğrencilerinin denizcilik örf ve adetlerinin gerektirdiği disiplin ve titizliği göstereceğine ve Pîrî Reis Üniversitesi öğrencisine yakışan vakur bir duruş sergileyeceğine inancım tamdır.

Başarı dileklerimle;
Prof.Dr. Oral ERDOĞAN
Dekan y.

NOT: YUKARIDAKİ DUYURUNUN ORJİNAL HALİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.