667 KHK İLE KAPATILAN ÜNİVERSİTELERDEN ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEREK KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!

4 Ekim 2016 Salı

667 KHK İle kapatılan Üniversitelerden Üniversitemize yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin özel öğrenci olarak başka bir Üniversiteye yerleşmiş olmaları ve eğitimlerine bu üniversitede devam etmeleri halinde ekli dilekçeyi doldurup imzalayarak  ogrenci.isleri@pru.edu.tr  adresine nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte 5.10.2016 Çarşamba günü saat 17:00’ ye kadar göndermeleri gerekmektedir.

667 KHK İle kapatılan Üniversitelerden Üniversitemize yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin eğitimlerine Üniversitemizde devam etmeleri halinde (kayıtta transkriptlerini teslim etmeyen öğrencilerin)  transkriptleri ile birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne  gelmeleri gerekmektedir.

Öğrenci İşleri Müdürlüğü

4 Ekim 2016