Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Lisans mezunlarımızdan ve sektörde çalışan diğer mühendislerden gelen talebi karşılamak üzere, Fen Bilimleri Enstitümüz bünyesinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (İngilizce) başlatılmıştır.

 

Vizyonumuz:

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği tezli yüksek lisans programındaki temel vizyonumuz, uluslararası standartlara tam uyum içinde eğitim programlarında, araştırma geliştirme çalışmalarında ve bilimsel alanda bölgesel ve uluslararası düzeyde tanınmaktır. Bu doğrultuda yeni yüzyılın zorluklarına cevap verebilecek uluslararası düzeyde lider mühendisleri yetiştirmek için yüksek kalitede bir program sunmak amaçlanmıştır. Bu vizyon ile, yüksek mühendislik araştırmaları ve bu araştırmalar için geniş bir entelektüel yelpaze içerisinde, gerekli bilgi ve becerileri mezunlarımıza sağlayarak, onları farklı ve rekabetçi kariyer planlamaları için geleceğe hazırlamak nihai hedefimizdir.

 

Misyon:

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği tezli yüksek lisans programındaki misyonumuz, elektrik-elektronik mühendisliği alanında kaliteli ve etkin eğitim vermek, geleceğin yüksek mühendisleri için piyasanın sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılayarak endüstri ile ortaklığı hayata geçirmek, mesleki liderlerin yetişmesine katkıda bulunmak için öğrencilere uzmanlık alanlarında bilgi ve deneyim kazandırmaktır.

 

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programının amacı, mühendislik eğitimi almış kişilere;

     Akademik, endüstri veya kamu kurumlarında ihtiyaç duyulan, programın sağladığı uzmanlık alanlarında girişimci olabilmesini,

     Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarında akademik yayın yapmak, çalıştay ve konferanslara katılmak, mesleki sertifikalar almak gibi araçlarla mesleki gelişimlerine devam edebilmesini,

     Ulusal, uluslararası veya çok kültürlü kuruluşlarda görev yapabilmesini,

     Mühendislik uygulamaları için gerekli olan ileri teknikleri, uzmanlaşmak istenilen alanda gerekli görülen teorik bilgi ve modern mühendislik araçlarını kullanma becerisini,

     Bilimsel çerçevede çağdaş konular hakkında bilgilenmesini,

     Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlamalar içinde arzulanan ihtiyaçları karşılayacak bir sistem, bileşen veya süreç tasarlama becerisini sağlamak ve kazandırmaktır.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği tezli yüksek lisans programında aşağıda sıralanan çalışma alanlarına ağırlık verilmesi planlanmaktadır.

·  ELEKTROMANYETİK VE MİKRODALGA TEKNİĞİ: Elektromanyetik Alanlar ve Dalgalar, Hesaplamalı Elektromanyetik Modelleme, Antenler ve Yayılım, Mikrodalga Tekniği.

·     HABERLEŞME VE SİNYAL İŞLEME: Haberleşme Teorisi ve Sistemleri, Gemi Haberleşme Sistemleri, Sinyal ve Görüntü İşleme, Örüntü Tanıma.

·     KONTROL VE OTOMASYON: Robot ve Yapay Zeka Uygulamaları, Kontrol Teorisi, Otomasyon Sistemleri.

·     DEVRELER VE SİSTEMLER: Elektrik Makineleri, Enerji Sistemleri, Yüksek Gerilim Tekniği.

·     BİLGİSAYAR: Nesnelerin İnterneti, WEB Teknolojileri, Ağ Sistemleri ve Güvenlik, Büyük Veri Bilimi.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans programına ilgili temel bilim ve mühendislik alanlarından öğrenci alınmaktadır. Bu alanlardan başlıcaları aşağıda sıralanmıştır:

 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Nanoteknoloji Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Optik ve Akustik Mühendisliği, Fizik / Fizik Mühendisliği, Matematik / Matematik Mühendisliği, Biyomühendislik, Elektrik Eğitimi, Elektronik Eğitimi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi.