Deniz Hukuku (Türkçe)

PROGRAMIN AMACI

“Deniz Hukuku” yüzyıllardan beri örf ve âdet hukukunun yazılı hale gelmesiyle oluşan muhafazakâr bir hukuk dalı olduğu kadar, evrensel bir hukuk dalıdır.

Ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan Türk deniz ticareti filosunun yurt içinde ve yurt dışında karşılaştığı ve karşılaşacağı sorunlar da dikkate alınarak, bu sektörün hak ve menfaatlerinin yine yurt içinde ve yurt dışında gereği gibi savunulabilmesinin sağlanması için, ulusal ve uluslararası “Deniz Özel Hukuku”na ve özellikle “Deniz Ticareti Hukuku’na” özel önem verilmesi gerektiği açıktır. Zira, ülke ekonomisinde, taşımacılığın büyük bir bölümünü deniz yolu ile gerçekleştiren Türkiye açısından, Deniz Özel Hukuku’nun ve bu alan içerisinde yer alan “Deniz Ticareti Hukuku” ayrı bir önem taşımaktadır.

Bilindiği üzere, Denizciliğin mahiyeti icabı ve gemilerin denizde karşılaşabileceği hukuki sorunların farklılığı gereği, “Deniz Özel Hukuku” ve “Deniz Ticareti Hukuku”nun yanı sıra, “Deniz Kamu Hukuku” içinde yer alan özellikle karasuları, münhasır ekonomik bölge, kıta sahanlığı gibi, deniz yetki alanları konuları ile uluslararası deniz trafiğine açık Boğazların farklı statüleri ve seyir kuralları ile denizde terör ve deniz haydutluğu olaylarının önlenmesi gibi konuların da, Deniz Hukuku alanında uzmanlaşacak hukukçular için son derece önemli olduğu tartışmasızdır.

Buradan hareketle, programın amacı, Üniversitelerimizin akademik kadrolarına, Türk yargı teşkilatına ve Türk idari yapısına Deniz Hukuku alanında uzman hukukçular kazandırmak için Türk denizcilik sektörünün hak ve menfaatlerini, gerek ülke düzeyinde gerekse de Türk gemilerinin sefer yaptığı tüm ülkelerde koruyabilecek ve savunabilecek nitelikte hukukçular yetiştirebilmektir.

Doktora derecesini almak için 3 zorunlu ders ve 1 seminer dersinin yanı sıra 4 seçmeli dersin tamamlanması, doktora ile doktora yeterlilik sınavının ve akabinde doktora tezinin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Program kapsamında sunulması planlanan derslere ilişkin detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır.

Deniz Hukuku Doktora Programı ders içeriğine ulaşmak için buraya tıklayınız.