Deniz Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı

Ülkemizin denizcilik ile ilgili büyük alaka ve menfaatleri ile Üniversitemizin denizciliğe olan ulusal ve uluslararası yakınlığı ve Türkiye’nin en güçlü denizcilik ve deniz hukuku uzmanlarına sahip bir öğretim kurumu olması da dikkate alınarak, “Ulusal ve Uluslararası Deniz Hukuku”na ayrı önem vermekteyiz.

Ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan Türk deniz ticareti filosunun yurt içinde ve yurt dışında karşılaştığı ve karşılaşacağı sorunlar da dikkate alınarak, bu sektörün hak ve menfaatlerinin yine yurt içinde ve yurt dışında gereği gibi savunulabilmesinin sağlanması için, ulusal ve uluslararası “Deniz Özel Hukuku”na ve özellikle “Deniz Ticareti Hukuku’na” önem verilmesi gerektiği açıktır. Zira, ülke ekonomisinde, taşımacılığın büyük bir bölümünü deniz yolu ile gerçekleştiren Türkiye açısından, Deniz Özel Hukuku ve bu alan içerisinde yer alan “Deniz Ticareti Hukuku” özel bir değer arz eder.

Bilindiği üzere, Denizciliğin mahiyeti icabı ve gemilerin denizde karşılaşabileceği hukuki sorunların farklılığı gereği, “Deniz Özel Hukuku” ve “Deniz Ticareti Hukuku”nun yanı sıra, “Deniz Kamu Hukuku” içinde yer alan özellikle karasuları, münhasır ekonomik bölge, kıta sahanlığı gibi, deniz yetki alanları konuları ile uluslararası deniz trafiğine açık Boğazların farklı statüleri ve seyir kuralları ile denizde terör ve deniz haydutluğu olaylarının önlenmesi gibi konuların da, Deniz Hukuku alanında uzmanlaşacak hukukçular için son derece önemli olduğu tartışmasızdır.

Buradan hareketle, programın amacı, “Deniz Hukuku” alanlarında uyuşmazlıkları çözümleyecek, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalar uyarınca sahip olduğu haklarını savunacak, uluslararası deniz hukukundaki gelişmeleri takip edebilecek, uygulamadaki sorunları irdeleyebilecek, bunlara çözüm önerileri getirebilecek, Türk ve yabancı yargı kararlarını inceleyerek, değerlendirebilecek, karşılaştırmalı araştırma yapabilecek nitelikli hukukçuların yetiştirilmesidir.

Ülkemizde Denizcilik alanında yoğunlaşmış kadrosuyla Pîrî Reis Üniversitesi’nin, dünyada denizcilik alanında ihtisaslaşan ve öğretim kurumlarının oluşturduğu IAMU’nun (International Association of Maritime Universities - Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri Birliği) 62 üyesinden biri olan ve ayrıca BSAMI’nin (Black Sea Association of Maritime Institutions- Karadeniz Denizcilik Enstitüleri Birliği) 2 dönem boyunca Başkanlığını üstlenen konumuyla bağlantılı olarak, “PRÜ Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi” ile, ve ayrıca ELFA (European Law Faculties Association - Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği) üyesi Hukuk Fakültesi’yle Deniz Hukuku alanında da çalışmalara ağırlık vermektedir ve Deniz Hukuku Yüksek Lisans Programı da bu doğrultuda açılmıştır. Yüksek lisans derecesini almak için 4 zorunlu ders ve 1 seminer dersinin yanı sıra 3 seçmeli ders ile yüksek lisans tezinin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Program kapsamında sunulması planlanan dersler aşağıda yer almaktadır.

 

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZ HUKUKU YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLER

 

Yüksek lisans derecesini almak için 4 zorunlu ders ve 1 seminer dersinin yanı sıra 3 seçmeli ders ile yüksek lisans tezinin (toplam 120 AKTS’nin) başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Program kapsamında sunulması planlanan dersler aşağıda yer almaktadır.

BİRİNCİ DÖNEM

KODU

DERS ADI

T

U

L

KREDİ

AKTS

LAW 502

Uluslararası Deniz Hukuku

3

0

0

3

6

LAW 503

Donatanın Sorumluluğu ve Sınırlandırılması

3

0

0

3

6

 

Seçmeli 1

3

0

0

3

6

 

Seçmeli 2

3

0

0

3

6

Seçmeli Dersler

KODU

DERS ADI

T

U

L

KREDİ

AKTS

LAW 504

Deniz Kazaları ve Hukuki Analizi

3

0

0

3

6

LAW 505

Çarter Sözleşmeleri

3

0

0

3

6

LAW 506

Deniz Çevre Hukuku

3

0

0

3

6

LAW 507

Uluslararası Tahkim

3

0

0

3

6

LAW 508

Gemi Yapımı ve Satışı Hukuku

3

0

0

3

6

LAW 509

Deniz İş Hukuku

3

0

0

3

6

LAW 510

Deniz Yetki Alanları ve İlgili Yargı Kararları

3

0

0

3

6

LAW 511

Deniz Haydutluğu ve Denizde İşlenen Diğer Suçlar

3

0

0

3

6

LAW 512

Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri

3

0

0

3

6

LAW 513

Deniz Ticareti Sözleşmeleri ve Çıkan Hukuki Sorunların Çözümü

3

0

0

3

6

AKTS: 24

 

İKİNCİ DÖNEM

KODU

DERS ADI

T

U

L

KREDİ

AKTS

LAW 514

Deniz Sigorta Hukuku ve Analizi

3

0

0

3

6

LAW 515

Taşıyanın Sorumluluğu ve Sınırlandırılması

3

0

0

3

6

LAW 500

Seminer

3

0

0

0

0

 

Seçmeli 3

3

0

0

3

6

Seçmeli Dersler

KODU

DERS ADI

T

U

L

KREDİ

AKTS

LAW 516

Ticaret Gemilerinin Türk Boğazlarından Geçiş Statüsü

3

0

0

3

 

 

6

LAW 517

Uluslararası Satış Hukuku

3

0

0

3

6

LAW 518

Uluslararası Ticaret Hukuku

3

0

0

3

6

LAW 519

Denizde Cebri İcra Hukuku

3

0

0

3

6

LAW 520

Gemilerde ve Limanlarda Asayiş Güvenliği

3

0

0

3

6

LAW 521

ISM Mevzuatı ve Uygulaması

3

0

0

3

6

LAW 522

Uluslararası Denizcilik Politikaları

3

0

0

3

6

LAW 523

Uluslararası ve Ulusal Alanda Deniz Alacakları

3

0

0

3

6

LAW 524

Denizcilik Piyasaları ve Rekabet Hukuku

3

0

0

3

6

 

 

 

 

 

 

18

AKTS: 36

 

ÜÇÜNCÜ DÖNEM

Zorunlu Dersler

KODU

DERS ADI

T

U

L

KREDİ

AKTS

 

 

 

 

 

 

 

LAW 501

Yüksek Lisans Tezi

0

0

0

0

0

 

 

DÖRDÜNCÜ DÖNEM

Zorunlu Dersler

KODU

DERS ADI

T

U

L

KREDİ

AKTS

LAW 501

Yüksek Lisans Tezi

0

0

0

0

60*

AKTS: 60

 

*Öğrenci, yüksek lisans tezini tamamlayana dek, yüksek lisans tezi kredisiz olarak sistemde görünecek, tez tamamlandığında ise yüksek lisans tezinin kredisi 60 olarak sisteme yüklenecektir.