Deniz Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı

Ülkemizin denizcilik ile ilgili büyük alaka ve menfaatleri ile Üniversitemizin denizciliğe olan ulusal ve uluslararası yakınlığı ve Türkiye’nin en güçlü denizcilik ve deniz hukuku uzmanlarına sahip bir öğretim kurumu olması da dikkate alınarak, “Ulusal ve Uluslararası Deniz Hukuku”na ayrı önem vermekteyiz.

Ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan Türk deniz ticareti filosunun yurt içinde ve yurt dışında karşılaştığı ve karşılaşacağı sorunlar da dikkate alınarak, bu sektörün hak ve menfaatlerinin yine yurt içinde ve yurt dışında gereği gibi savunulabilmesinin sağlanması için, ulusal ve uluslararası “Deniz Özel Hukuku”na ve özellikle “Deniz Ticareti Hukuku’na” önem verilmesi gerektiği açıktır. Zira, ülke ekonomisinde, taşımacılığın büyük bir bölümünü deniz yolu ile gerçekleştiren Türkiye açısından, Deniz Özel Hukuku ve bu alan içerisinde yer alan “Deniz Ticareti Hukuku” özel bir değer arz eder.

Bilindiği üzere, Denizciliğin mahiyeti icabı ve gemilerin denizde karşılaşabileceği hukuki sorunların farklılığı gereği, “Deniz Özel Hukuku” ve “Deniz Ticareti Hukuku”nun yanı sıra, “Deniz Kamu Hukuku” içinde yer alan özellikle karasuları, münhasır ekonomik bölge, kıta sahanlığı gibi, deniz yetki alanları konuları ile uluslararası deniz trafiğine açık Boğazların farklı statüleri ve seyir kuralları ile denizde terör ve deniz haydutluğu olaylarının önlenmesi gibi konuların da, Deniz Hukuku alanında uzmanlaşacak hukukçular için son derece önemli olduğu tartışmasızdır.

Buradan hareketle, programın amacı, “Deniz Hukuku” alanlarında uyuşmazlıkları çözümleyecek, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalar uyarınca sahip olduğu haklarını savunacak, uluslararası deniz hukukundaki gelişmeleri takip edebilecek, uygulamadaki sorunları irdeleyebilecek, bunlara çözüm önerileri getirebilecek, Türk ve yabancı yargı kararlarını inceleyerek, değerlendirebilecek, karşılaştırmalı araştırma yapabilecek nitelikli hukukçuların yetiştirilmesidir.

Yüksek lisans derecesini almak için 4 zorunlu ders ve 1 seminer dersinin yanı sıra 3 seçmeli ders ile yüksek lisans tezinin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Program kapsamında sunulması planlanan derslere ilişkin detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır.

Deniz Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı ders içeriğine ulaşmak için buraya tıklayınız.