2024-2025 Akademik Yılı Erken Kayıtlar Başlamıştır

.    

 

Piri Reis Üniversitesi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Ön Kayıtları (Online)

Program Adı

Program Düzeyi

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

GMİM/Yüksek Performanslı Deniz Platformları

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik (Disiplinlerarası)

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

Makine Mühendisliği

Tezsiz Yüksek Lisans

Tezli Yüksek Lisans

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Tezli Yüksek Lisans

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Tezli Yüksek Lisans

İşletme

Tezsiz Yüksek Lisans

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

Deniz İşletmeciliği ve Ekonomisi

Tezli Yüksek Lisans

Deniz Hukuku

Tezli Yüksek Lisans (Türkçe)

Doktora (Türkçe)

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Tezsiz Yüksek Lisans (Türkçe)

 

LİSANSÜSTÜ ONLINE BAŞVURU VE KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER;

TC. Uyruklu Öğrencilerin Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

 • Ön Kayıt Formu
 • Özgeçmiş
 • Lisans ve yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi
 • Lisans ve yüksek lisans not (Transkript) durum belgeleri
 • ALES sonuç belgesi (ALES Belgesinin Geçerlilik Süresi 5 yıldır)
 • Yabancı dil belgesi (YDS, YÖK DİL Belgesinin Geçerlilik Süresi 5 yıldır)
 • Yabancı dil belgesi (TOEFL IBT, PTE, CPE, CAE, PRÜ İY Dil Belgesinin Geçerlilik Süresi 3 yıldır)
 • Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
 • Fotoğraf (6 adet -Son altı ay içinde çekilmiş)
 • Askerlik Belgesi (Erkek aday için)
 • Sabıka Kaydı
 • İkametgah
 • Diploması denklik Belgesi ( İngilizceye çevrilmiş/YÖK Diploma Denklik Birimi)
 • Uzak yol Kaptanlık Ehliyeti (DUIM Programı-Alan Dışında ki Mezunlar için)
 • Niyet veya Referans mektubu

 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıtları İçin Gerekli Belgeler:

 • Lisans ve Yüksek Lisans Diploma tanıma ve denklik belgesi, (Türkçe ve İngilizceye çevrilmiş/ YÖK Diploma Denklik Birimi)
 • Transkript  (Türkçe, İngilizce)
 • Göç idaresinden alınmış oturma izni
 • Yabancı dil belgesi (TOEFL veya PTE geçerlilik süresi 3 yıldır. Ana dili İngilizce olan bir ülkenin vatandaşlarında ve resmi dili İngilizce olan bir ülkedeki lise veya lisans diplomalarından birisine sahip olanlarda, herhangi bir yabancı dil belge şartı aranmaz.)
 • Onaylı Pasaport örneği,
 • Fotoğraf (6 adet -Son altı ay içinde çekilmiş)
 • Özgeçmiş
 • Öğrenimleri boyunca geçerli Türkiye'den alınmış bir sağlık sigortası gösterir belge.
 • Eğitimlerini sürdürmelerini temin edecek tutarın üstünde bir gelire sahip olduğuna ilişkin belge,
 • Öğrenim ücretini yatırdığını gösterir belge.
 • Uzak yol Kaptanlık Ehliyeti (DUIM Programı-Alan Dışında ki mezunlar için)
 • Niyet veya Referans mektubu

Belgelerin Geçerliliği ve Teslimi

 • İstenilen Belgelerin Asıllarını Mülakat Sınavından önce Enstitü Sekreterine ibraz edilmesi koşuluyla online kayıt bilgileri esas alınacaktır.
 • Ön Kayıt Sistemine Yüklenen Bilgilerle Enstitüye Teslim Edilen Belgelerin Aynı Olmaması halinde Başvuru Geçersiz Sayılacaktır.
 • Gerçeğe Aykırı Belge İbraz Eden Başvurusu Geçersiz Sayılacaktır

 

Ön Kayıt Klavuz

canlı haber