Lisansüstü Öğrenci İşleri Ofisine aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.
B Blok Kat: 2 Ofis No: 214 www.pirireis.edu.tr/eğitim/fen-bilim-enstitusu
enstitu@pirireis.edu.tr +90216 581 00 50/1495
Postane Mahallesi Eğitim Sokak No:16 Tuzla/İstanbul

Programlara başvuru tarihleri; Üniversite tarafından belirlenen tarihlerde Üniversitemiz Web sayfasında hem de Fen Bilimleri Enstitümüz web sayfasında duyurulur. İlgili tüm tarihlere ( www.pirireis.edu.tr/eğitim/fen-bilim-enstitusu) linkinden ulaşabilirsiniz
Evet, Online başvuru yapılmaktadır. Online başvuru sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. (www.pirireis.edu.tr/eğitim/fen-bilim-enstitusu)
Evet, Online başvuru yapılmaktadır. Online başvuru sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. (www.pirireis.edu.tr/eğitim/fen-bilim-enstitusu)
http://www.pirireis.edu.tr/ adresindeki ilgilendiğiniz programın sayfasına girerek dersler, Fakülte öğretim üyeleri ve öğretim üyelerinin araştırma konuları hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.
Evet, ara dönemde öğrenci alımı yapılmaktadır.

Özgeçmiş
Lisans ve yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi(Yurtdışından alınan diplomalar için YÖK denklik belgesi)
Lisans ve yüksek lisans not (Transkript) durum belgeleri
ALES sonuç belgesi (ALES Belgesinin Geçerlilik Süresi 3 Yıldır)
Yabancı dil belgesi YDS, TOEFL veya PTE (İngilizce Dil Belgesinin Geçerlilik Süresi 2 Yıldır)
Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
Altı adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş )
Erkek öğrenciler için Askerlik Durum Belgesi, İkamet adres Formu, Sabıka Kaydı Formu

Lisans ve Yüksek Lisans Diploma denklik belgesi, ( Türkçe ve İngilizceye çevrilmiş/ YÖK Diploma
Denklik Birimi)
GRE sonuç belgesi (GRE Belgesinin Geçerlilik Süresi 3 Yıldır)
Yabancı dil belgesi YDS, TOEFL veya PTE (İngilizce Dil Belgesinin Geçerlilik Süresi 2 Yıldır)
Transkript (Türkçe, İngilizce)
Türkiye Büyükelçiliklerinden veya Konsolosluklarından alınmış “Öğrenci Vizesi
Yabancı Uyruklu kimlik numarası,
Onaylı Pasaport örneği,
Öğrenimleri boyunca geçerli bir sağlık sigortası gösterir belge,
Eğitimlerini sürdürmelerini temin edecek tutarın üstünde bir gelire sahip olduğuna ilişkin belge,
Öğrenim ücretini yatırdığını gösterir belge.

Başvurusu kabul edilen adaylar, evrak teslimi için ve ödeme işlemleri için Enstitü Sekreteri ve Mali İşler Ofisi ile iletişime geçebilirler.
Belgeleri kargo veya scan edip, e-mail ile gönderebilirsiniz.
Kesin kayıt tarihine kadar teslim edebilirsin.
Belirli bir GPA belirtmiyoruz. Öğrencinin başarısını sadece GPA skoru göstermediği için adayın tüm evraklarına bakılıp değerlendirme yapılmaktadır. Ancak, GPA ne kadar yükse olursa kabul edilme şansınız ve burs kazanma şansınız o kadar artar.
Yabancı Dil Sınavı 55 ve üstü veya ÖSYM tarafından eş değer kabul edilen sınavlardan biri.
Evet, var, İngilizce Hazırlık Bölümü tarafından Yüksek Lisans öğrencilerine yaptığı kurumsal sınavı da kabul ediyoruz. (100 üzerinden 60 puan)
Anadili İngilizce olmayan herkesten YDS (İngilizce) belgesini istiyoruz.
Evet var. Ancak; öğretim dili İngilizce olan lisans bölümünden mezun olup, en çok üç akademik yıl içinde Yüksek Lisans programına başvuruda bulunan adaylar İngilizce Dil Sınavından muaf olurlar.
Evet, başvuru yapabilirsin, Ancak; başvuru formuna YDS’e gireceğiniz tarihi yazıyorsunuz. Skorunuz elinize ulaşınca bize iletiyorsunuz. En geç YDS belgenizi kayıt sırasında ibraz etmelisiniz.
Minimum ALES skoru 55’dir. Ancak; ALES skorunuz ne kadar yüksek olursa kabul edilme şansınız ve burs kazanma şansınız artar.
Evet, ALES skorlarının geçerliliği üç yıldır. Kayıt sırasında geçerli bir skorunuz olduğu takdirde başvurabilirsiniz. GRE skorunun geçerliliği 3 yıl olup, genelde yabancı öğrencilerden istenmektedir.
Evet, yapabilirsiniz, sonuçlar belli olur, olmaz skoru bize ulaştırmanızı istiyoruz.
Elinizde mevcut olan transkriptinizi gönderirsiniz. Mezun olduktan sonraki not dökümünüzü de kayıt esnasında ibraz edersiniz.
Evet, bu belgelerden her hangi birisi mevcut değilse, isterseniz o dönemde açılan derslerden dilekçe ile Enstitü Müdürlüğüne başvuru yaparak bazı dersleri alabilirsiniz. Kayıt yaptırmanız için Program Koordinatörün görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belli dersleri alabilirsiniz.
Kontenjanların dolmamış olması açısından, şansınız daha yüksek olur,
Başvurular ve öğrenci alımları akademik başarıya göre yapılıyor.

Başvuru sonuçlarını e-posta ile açıklıyoruz.

Evet, başvurabilirsiniz. Duyuruda her program için hangi programlardan kabul edileceği programlar yazılıdır. Ancak; bazı programların bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır.
Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar,
Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,
Lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları,
Lisans veya Yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar.
Hayır, seçilen adaylar mülakata davet ediliyor.
Burslar akademik başarıya göre veriliyor.
Evet, ücretli eğitim gören yüksek lisans ve doktora öğrencimiz bulunmaktadır. Burs hakkında daha detaylı bilgi “Fen Bilimleri Enstitü sayfasında Burslar” bölümünden ulaşabilirsiniz.
Eğitim ücreti ve Burs koşulları için (www.pirireis.edu.tr/eğitim/fen-bilim-enstitusu) inceleyebilirsiniz.
Acılan derslerin gün ve saat durumu her dönem değişmekte olduğu için ilgili programın o dönem açılan derslerini Web sayfasında görebilirsiniz.
Hayır, yalnız ders saatlerimiz esnektir.
Lisansüstü Öğrenci İşleri’nden not dökümü (transcript), öğrenci belgesi, disiplin belgesi, öğrenci kimlik kartı, geçici mezuniyet belgesi, diploma, askerlik durum belgesi alabilirsiniz.
Öğrenci kimlikleri kesin kayıt işlemi tamamlandıktan sonra Lisansüstü Öğrenci İşleri tarafından hazırlanarak dağıtılır. Kimlik dağıtımı ile ilgili duyurular hem web sayfamızda hem de panolarda duyuru yapılmaktadır.
Lisansüstü öğrenci işleri ofisi ile iletişime geçerek yeni kimlik kartı talebinde bulunabilirsiniz.
İETT’nin sayfasından online olarak bireysel başvuru yapabilirsiniz. Başvuru sonrasında pasonuzu öğrenci kimlik kartınız ile İETT Başvuru Merkezlerinden teslim alabilirsiniz.
Derslere %70 oranında devam zorunluluğu bulunmaktadır.
Tezli ya da tezsiz programlar için toplam dört yarıyıl süreyle izinli olmak için başvurabilirsiniz. Belgelemek koşuluyla veya kabul edilebilir bir mazereti olan öğrenciye ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından bir defada azami iki yarıyıllık toplamda dört yarıyıllık bir süre, askerlik hizmetleri için, askerlik süresince izin verilebilir.
Enstitü Yönetim Kurulu’na Mali İşler Ofisi tarafından onaylı kayıt sildirme formu ile başvuru yapabilirsiniz.

Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite içinden veya dışından yapılacak yatay geçişlerde; başvuruda bulunan öğrencinin, öncelikle başvurduğu programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvuruları, öğrenci kabul komisyonu ve ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü alınıp, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Yatay geçiş başvurularına ilişkin esaslar şunlardır.

Eş değer programlar arasında geçiş yapılabilir.
Yatay geçiş için gerekli olan asgari genel not ortalaması Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından belirlenir.
Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda Bilimsel Hazırlık hariç en az bir yarıyıl süreyle ders almış olması ve yarıyılın başarı ile tamamlamış olması gerekir.
Öğrencinin Lisansüstü Yönetmeliği’nin 12 nci maddesinde belirtilen koşulları sağlamış olmaları gerekir.
Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin almış olduğu derslerden hangilerinin lisansüstü programlarına sayılacağı enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Üniversite tarafından askerlik tecilinin yapılması için kayıt sırasında güncel askerlik durumunu gösterir belge teslim etmeniz gerekmektedir. Son yoklamanın yaptırılmaması, başka bir öğretim kurumunda kayıtlı görünmek gibi nedenler olmadığı sürece tecil işlemleri için olumlu cevap alabilirsiniz. Ortalama tecil süresi yüksek lisans öğrencilerimiz için 3 yıl, doktora öğrencilerimiz için 7 yıldır. Şubelerle yazışma sonuçları sizlerle paylaşılır.
İlgili dersin öğretim üyesi ile iletişime geçebilir veya ilgili Enstitü’ye maddi hata itiraz formu ile başvurabilirsiniz.
Programa ait tüm dersleri tamamlayıp, seminer, tez, (Doktora için, seminer, yeterlik, tez öneri ve tez savunması) teslim ettiğiniz ve 3.00 genel not ortalamasına sahip olduğunuz takdirde mezuniyete hak kazanırsınız.
Enstitü tarafından mezuniyet kararınız açıklanır ve mezuniyet belgesi veya diploma ile ilgili işlemler sizlere bilgi verilir.
Diploma ancak, noter aracılığıyla vekâlet verdiğiniz biri tarafından alınabilir.

Lisansüstü Öğrenci İşleri Ofisi yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tüm akademik ve idari konularda bilgilendirir ve öğrencilerin üniversite içi yaşamla ilgili gereksinimlerini karşılamayla yardımcı olur.

Enstitümüzün Ofisi hafta içi 8: 30 – 17:00 saatleri arasındadır.

Öğrenciler aşağıdaki konularda Enstitü Sekreteri ve Enstitü Müdürüne başvurabilirler;

Kayıt işlemleri, İzin sayılma, Kayıt silme,
Ders kayıtları, Ders muafiyetleri, Ders ekleme-bırakma, Dersten çekilme,
Maddi hata itirazları,
Yatay geçişler,
Transkript (not dökümü)
Kimlik kartı, Paso müracaatları,
Yabancı öğrenciler için danışmanlık,
Mezuniyet belgeleri,

Diplomalar,
Her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen tarihler arasında ders kaydı yapmak zorundasınız. Ders kayıt işlemleri için Enstitü web sayfası, Üniversitenin size vermiş olduğu e-posta adresi ve Akademik takvimi takip etmek zorundasınız.

Ders seçimi için danışmanınız, danışmanınız henüz belli değilse program koordinatörü ile iletime geçip ders seçimi yapıp onaylatmanız gerekir.