Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik Kadrosu

UNVANI ADI SOYADI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Prof. Dr. Oral ERDOĞAN(Öğr. Üyesi-Rektör) oerdogan@pirireis.edu.tr
Prof. Dr. Taner BERKSOY (Öğr.Üyesi, Sos.Bil.Ens.Md, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölüm Başkanı) tberksoy@pirireis.edu.tr
Prof. Dr. S.Kaya ARDIÇ (Öğr. Üyesi, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölüm Başkanı) skardic@pirireis.edu.tr
Prof. Dr. Nazım ENGİN (Öğr. Üyesi-Ekonomi ve Finans Bölüm Başkanı) nengin@pirireis.edu.tr
Prof. Dr. Erhan ASLANOĞLU (Öğr. Üyesi, Rektör Yardımcısı, İİBF Dekanı) easlanoglu@pirireis.edu.tr
Prof. Dr Paul B. BENNETT (New York Merkez Bankası, FED, Eski Başkan Yrd.)  
Doç. Dr. Ufuk ÇAKMAKÇI (Öğr. Üyesi) mucakmakci@pirireis.edu.tr
Doç. Dr. A. Zafer ACAR (Öğr. Üyesi, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölüm Başkanı) azacar@pirireis.edu.tr
Doç. Dr. Engin KURUN (Öğr. Üyesi) ekurun@pirireis.edu.tr
Doç. Dr. Batuhan KOCAOĞLU (Öğr. Üyesi) bkocaoglu@pirireis.edu.tr
Doç. Dr. B. Can KARAHASAN (Öğr.Üyesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı) bckarahasan@pirireis.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Aykut ARSLAN (Öğr. Üyesi) aarslan@pirireis.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. S.Meral ÇAKICI (Öğr.Üyesi) smcakici@pirireis.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Emre ÇAKMAK (Öğr.Üyesi) ecakmak@pirireis.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güney CELBİŞ (Öğr. Üyesi) mgcelbis@pirireis.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Tutku Eker İŞÇİOĞLU (Öğr.Üyesi) teiscioglu@pirireis.edu.tr
Öğr.Gör. Kenan TATA (Öğr.Gör.) ktata@pirireis.edu.tr
Öğr.Gör. Dr.Tansel ERKMEN (Öğr.Gör.) terkmen@pirireis.edu.tr
Ar.Gör. Hande KUL (Arş.Gör.) hkul@pirireis.edu.tr