Başvurular Enstitümüze 29 Ağustos 2017 Salı Saat 17.00’ye kadar web sayfamızdan online olarak yapılır.

ÖN KAYIT İÇİN ADAYLARIN YAPMASI GEREKENLER,

Enstitü Web Sayfasında ONLINE BAŞVURU FORMU’nun Doldurulması,

Kesin kayıt için gerekli belgelerin mülakat saatinden önce Enstitü Sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir.

Adayların kesin kayıt için bizzat başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta yolu ile başvuru kabul edilmemektedir.

 

Daha fazla bilgi ve iletişim için:

Lerna DİLLİ

ldilli@pirireis.edu.tr

+902165810050 – 1229