DMYO Mezunları Staj Başvuru Evrakları

10 Mart 2021 Çarşamba

Sevgili DMYO Mezunlarımız,

 

Ülkemizin de içinde bulunduğu normalleşme süreci kapsamında, isteyen DMYO Mezunlarımız “uyulması gereken kurallar çerçevesinde” ve “tedbirleri alarak” mezuniyet sonrası staj başvurularını yapabileceklerdir.

Başvurular bizzat Üniversitemize gelerek yapılabilecektir.  Üniversitemize giriş esnasında öğrencilerimizin ateş, maske ve HES Kodu kontrolleri yapılacaktır. Daha sonra başvuru evrakları Üniversitemiz B-111B’de bulunan Kurumsal Staj Ofisi Koordinatörlüğü personeline sosyal mesafe kurallarına uyarak teslim edilecektir.  Başvuru süreci bizzat kişinin kendisi  veya belgeleri iletecek olan bir yakını tarafından yürütülecektir.

Sağlıklı günler dileriz.

 

 

Başvuru sırasında istenen evraklar:

 

EK-1: DMYO Mezun Öğrenci  Staj Başvuru Formu  (www.pirireis.edu.tr/staj-basvuru-evraklari)

 

EK-2: 3 adet vesikalık veya biyometrik fotoğraf

 

EK-3: DMYO mezunlarına ait kara stajı yapacak olanların teslim etmesi gereken atölye stajı evrakları

 

EK-4: DMYO mezunlarına ait kara stajı yapacak olanların teslim etmesi gereken bakım-tutum stajı evrakları

 

EK-5: Gemiye Katılış Ordinosu (Sadece deniz stajına çıkacak olan DMYO mezunları staj yapacakları şirketten kaşeli ve ıslak imzalı olarak temin edeceklerdir.)

 

EK-6: Türk Bayraklı Gemilerde deniz stajı yapacak mezunlarımızın mutlaka katılış ordinosunda yazılı gemiye katılış tarihi itibari ile sigortalandıklarını gösterir işe giriş bildirgesi. (İşe giriş bildirgesi geminin bağlı bulunduğu şirket tarafından verilecektir.)

 

EK-7: Kara stajı (atölye ve/veya bakım-tutum) yapacak mezunlarımızın mutlaka staj başvuru formları ve diğer evraklarında beyan edilen staja başlama tarihi itibari ile sigortalandıklarını gösterir işe giriş bildirgesi. (İşe giriş bildirgesi staj yapılacak şirket tarafından verilecektir.)

 

Not: Yabancı bayraklı gemilerde staj yapacak mezunlarımız için sigorta işe giriş bildirgesi gerekmemektedir.