AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

24 Şubat 2018 Cumartesi

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Öğrenin dili İngilizce olan Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine, 2547 sayılı yasanın 23, 25 ve 26 maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği “ hükümleri ve “PRÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve atama Kriterlerine İlişkin Senato Esasları” uyarınca, ÖĞRETİM ÜYESİ alınacaktır. Başvuru süresi Resmi Gazete ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür. 

Detaylar, ilanın Resmi Gazetede yayınlanmasını müteakip Üniversitemiz Web sayfamızda duyurulacaktır.

BİRİM

UNVAN

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

Hukuk Fakültesi

Prof. Dr.

1

Doktora veya Doçentlik unvanını İdare Hukuku alanında almış olmak.

Prof. Dr.

1

Doktora veya Doçentlik unvanını Ticaret Hukuku alanında almış olmak.

Prof. Dr.

1

Doktora veya Doçentlik unvanını Özel Hukuk alanında almış olmak. Denizcilik alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Prof. Dr.

1

Doktora veya Doçentlik unvanını Anayasa Hukuku alanında almış olmak.

Doç. Dr.

1

Doktora veya Doçentlik unvanını Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında almış olmak.

Doç. Dr.

1

Doktor veya Doçentlik unvanını Medeni Hukuk alanında almış olmak. Medeni Hukuk veya Deniz Hukuku alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Yrd. Doç. Dr.

1

Doktora unvanını Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında almış olmak.

Yrd. Doç. Dr.

1

Doktora unvanını Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku alanında almış olmak.

Yrd. Doç. Dr.

1

Doktora unvanını Anayasa Hukuku alanında almış olmak. Deniz hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.

Yrd. Doç. Dr.

1

Doktora unvanını İdare Hukuku alanında almış olmak.

 

Mühendislik Fakültesi

Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği

Doç. Dr.

1

Fizik alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış olmak; fizik bilim alanında doçentlik unvanı almış olmak; akışkan algılayıcı tasarımları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Makine Mühendisliği

Prof.Dr.

1

Makine mühendisliğinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi tamamlamış olmak.

Doçent

1

Makine mühendisliğinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi tamamlamış olmak; katı cisimler mekaniği, yapıların titreşimi veya üretim kalite kontrolü konularında çalışmalar yapmış olmak.

Yrd.Doç

1

Makine mühendisliğinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi tamamlamış olmak; katı cisimler mekaniği, yapı mukavemeti veya üretim kalite kontrolü konularında çalışmalar yapmış olmak.

Elektrik Elektronik Mühendisliği

 

Doçent

1

Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi yapmış olmak; akıllı elektrik şebekeleri, devreler ve sistemler teorisi, elektrik enerjisi ve güç sistemleri, elektrik makineleri veya elektrik tesisleri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

 

Doçent

1

Fizik alanında lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış olmak; hızlandırıcı ve detektör fiziği alanında doçentlik unvanı almış olmak ve klasik jet şekilleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 

Endüstri Mühendisliği

Yrd. Doç

2

Endüstri mühendisliğinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış olmak; endüstri mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Denizcilik Fakültesi

Deniz Ulaştırma İşletme Müh.

Doç. Dr.

1

Deniz Bilimleri, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi, Deniz İşletmeciliği ve Yöneticiliği, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Deniz Teknolojisi Yönetimi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik/Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Denizcilik İşletmeleri Yönetimi lisans programlarından birinden mezun olmak ve en az Uzak yol Vardiya Zabiti ehliyetine sahip olmak.

Yrd.Doç

1

Deniz Bilimleri, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi, Deniz İşletmeciliği ve Yöneticiliği, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Deniz Teknolojisi Yönetimi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik/Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Denizcilik İşletmeleri Yönetimi lisans programlarından birinden mezun olmak ve en az Uzak yol Vardiya Zabiti ehliyetine sahip olmak.

Gemi Makineleri İşletme Müh.

Doç. Dr.

1

Üniversitelerin Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği programlarından birinden lisans mezunu olmak ve en az Uzak yol Vardiya Mühendisi ehliyetine sahip olmak.

Yrd.Doç

1

Üniversitelerin Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği programlarından birinden lisans mezunu olmak ve en az Uzak yol Vardiya Mühendisi ehliyetine sahip olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi ve Finans

Doç. Dr.

1

*Doçentliğini Makro İktisat alanından almış olmak.                                                 * Doktorasını İktisat alanında yapmış olmak.                                         

* SSCI endeksli dergilerde başta makroekonomik modelleme, iş çevrimi kuramı ve uygulamalı ekonometri konularında yayını olmak.

* Makroekonomi, uluslararası finans ve ekonometri alanlarında İngilizce ders verebilecek olmak.

Yönetim Bilişim Sistemleri Böl.

Doç. Dr.

1

*Doçentliğini yönetim ve strateji alanından almış olmak.                                                                             * SSCI'da endekslenen dergilerde en az 3 yayını olmak.                                   

* İngilizce ders verme tecrübesi olmak.

* Tercihen uluslararası veya ulusal yayın evleri tarafından basılmış kitabı veya kitap bölümleri olmak.

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik

Prof. Dr.

1

*Doçentliğini yönetim ve strateji alanından almış olmak.                                                                            *Lojistik, taşımacılık ve tedarik zinciri üzerine ulusal ve uluslararası yayınlaryapmışolmak.                                                                                  *SSCI ve/veya SCI endeksli dergilerde en az 4 yayını olmak.                                                                            *Tedarik zinciri yönetimi, lojistik ve tedarik zinciri stratejileri ile ilgili ders vermiş olmak.

Adayların; 
- Özgeçmiş, Bir fotoğraf, Nüfus cüzdan sureti, 
- Lisans- yüksek lisans diplomaları, (aslı veya resmi onaylı örnekleri)
- Doktora belgesi, (aslı veya resmi onaylı örnekleri)
- Yabancı dil başarı belgesi (aslı veya resmi onaylı örnekleri)
- Yurt dışında alınmış diploma ve unvan var ise denklik belgeleri

- Profesörlük ve Doçentlik için “Doçentlik Belgesi’ni” eklemiş olduğu, çalışma alanlarının da belirtildiği bir dilekçe ile birlikte Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini  kapsayacak şekilde hazırlayacakları;  profesörlük için 6,  doçentlik için 4’er takım dosyayı Rektörlüğe (İnsan Kaynakları Müdürlüğü),  yardımcı doçentlik için 4’er takım dosyayı ilgili Fakülte Dekanlığına; duyurunun Resmi gazetede yayınlandığı tarih itibariyle 15 gün içerisinde bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.

NOT: Hukuk Fakültesi’ne başvuracak Yardımcı Doçent adaylarının İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.

- Yardımcı doçentlik dilekçelerinde; “Sınava Girilecek Yabancı Dil”, Profesörlük dilekçelerinde “Başlıca Araştırma Eseri” belirtilmelidir.

- Üniversitemizin lisans programlarının öğrenim dili İngilizce olduğu için adayların “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” maddelerinde belirtilen koşulları sağlandığını belgelemeleri gerekmektedir.

* Başvuru yapacak adayların 2547 sayılı yasanın 23, 25 ve 26 maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği “ hükümleri ve “PRÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerine İlişkin Senato Esasları” nda öngörülen minimum kriterleri sağlıyor olmaları şartı aranmaktadır. 

Not: Üniversitenin yapılacak atamada adayın yayınları ile birlikte başlıca uzmanlık ve araştırma konuları dikkate alınarak tercih yapma hakkı saklıdır.


İLETİŞİM:
Telefon: (0216)  581 00 50, (0216) 581 00 61
Web: www.pirireis.edu.tr

1) Öğretim Üyesi İlan Detayı

2) Başvuru Dilekçesi Örneği

3) Bilgi Formu