AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

12 Mart 2018 Pazartesi

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin Hukuk Fakültesine, 2547 sayılı yasa ve ilgili Yönetmelikler uyarınca, ÖĞRETİM ÜYELERİ alınacaktır. Başvuru süresi Resmi Gazete ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.  
Detaylar, ilanın Resmi Gazetede yayınlanmasına müteakip Üniversitemiz Web sayfamızda duyurulacaktır.

BİRİM

UNVAN

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

Hukuk Fakültesi

 

 Dr. Öğretim Üyesi

 

1

Doktora Unvanını Anayasa Hukuku  alanında almış olmak ve aynı alanda  çalışmalar yapmış olmak.

 

 Dr. Öğretim Üyesi

 

1

Doktora Unvanını Ticaret Hukuku alanında almış olmak ve aynı alanda  çalışmalar yapmış olmak.

 

 Dr. Öğretim Üyesi

 

1

Doktora Unvanını Medeni Hukuk  alanında almış olmak ve aynı alanda  çalışmalar yapmış olmak.

 

 Dr. Öğretim Üyesi

 

1

Doktora Unvanını Milletlerarası Özel Hukuk alanında almış olmak ve aynı alanda  çalışmalar yapmış olmak.

 

 Dr. Öğretim Üyesi

 

1

Doktora Unvanını İş  ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında almış olmak ve aynı alanda çalışmalar yapmış olmak.

 

 Dr. Öğretim Üyesi

 

1

Doktora Unvanını Özel  Hukuk alanında almış olmak ve Deniz Hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.

Adayların; 
- Özgeçmiş, Bir fotoğraf, Nüfus cüzdan sureti, 
- Lisans- yüksek lisans diplomaları, (aslı veya resmi onaylı örnekleri)
- Doktora belgesi, (aslı veya resmi onaylı örnekleri)
- Yabancı dil başarı belgesi (aslı veya resmi onaylı örnekleri)
- Yurt dışında alınmış diploma ve unvan var ise denklik belgeleri

-Çalışma alanlarının da belirtildiği bir dilekçe ile birlikte Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlayacakları;  Dr.Öğretim Üyesi için 4'er takım dosyayı Rektörlüğe (İnsan Kaynakları Müdürlüğü),  ilgili duyurunun Resmi gazetede yayınlandığı tarih itibariyle 15 gün içerisinde bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.

* Başvuru yapacak adayların 2547 sayılı yasa ve ilgili Yönetmelikler uyarınca, kriterlerini sağlıyor olmaları şartı aranmaktadır. 

Not: Üniversitenin yapılacak atamada adayın yayınları ile birlikte başlıca uzmanlık ve araştırma konuları dikkate alınarak tercih yapma hakkı saklıdır.

➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠

T.C.PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin Hukuk Fakültesine,  14.03.2016 tarihli ve 29653 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca,

TAM GÜNLÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALINACAKTIR

İlanın YÖK Başkanlığı tarafından onaylanıp yayınlanmasını müteakip başvurular kabul edilecektir. Belirtilen koşulları taşıyan adayların istenilen belgeleri ekledikleri dilekçe ile son başvuru tarihine kadar ilgili Rektörlüğe (İnsan Kaynakları Müdürlüğü) şahsen veya posta* yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

BİRİM

BÖLÜM

ADEDİ

UNVAN

ARANAN NİTELİKLER

Hukuk Fakültesi

-

1

Arş. Gör.

1024238

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak ve Kamu Hukuku alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak.

1

Arş. Gör.

1024239

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak ve Ticaret Hukuku, Devletler Özel Hukuku, Deniz Hukuku, Roma Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak.

Başvuru Yeri:

Rektörlük (İnsan Kaynakları)

 

Başvuruda İstenen Belgeler:

  • Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, 1 fotoğraf
  • “Aranılan koşulları” sağladığına dair belgeler
  • Nufus Cüzdan sureti (Fotokopisi)
  • Diploma veya onaylı sureti ile lisans mezuniyet notunu gösrerir transkript.
  • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
  • Üniversitemizden temin edecekleri “Bilgi Formu”      

Değerlendirme Koşulları:

  • Değerlendirme puanı 65 puanın altında olan adaylar sınavlarda başarısız sayılırlar.

Başvuru ve Sınav Takvimi*:

İŞLEM

TARİH

Duyuru Başlama Tarihi

12.03.2018

Son Başvuru Tarihi

26.03.2018

Ön Değerlendirme Sonucunun İlan Tarihi

26.03.2018

Giriş Sınavı Tarihi

28.03.2018

Sonuçların Açıklanma Tarihi

28.03.2018

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Telefon: (0216) 581 00 50 Faks: (0216) 581 00 51- Web:www.pirireis.edu.tr,

T.C. Piri Reis Üniversitesi;

Adres:  Deniz Kampüsü: Postane Mah. Eflatun Sok. No:8, 34940 Tuzla/İSTANBUL

*  Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz,

 

1) Başvuru Dilekçesi Örneği 

2) Bilgi Formu