Akademik Personel Alım İlanı

25 Şubat 2019 Pazartesi

 

T.C.

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemizin, aşağıda belirtilen bölümlerine, 2547 sayılı yasanın 23, 24 ve 26 maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği “, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerini sağlayan,

 

TAM GÜNLÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR.

 

BİRİM

BÖLÜM

ADEDİ

UNVAN

ARANAN NİTELİKLER

Mühendislik Fakültesi

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

1

Dr. Öğr. Üyesi

Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanlarından birinde yapmış olmak ve Bilgisayar Yazılımı alanında akademik çalışmaları olmak.

 

1

Dr. Öğr. Üyesi

Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği alanlarından birinde yapmış olmak ve Bilgisayar Donanımı alanında akademik çalışmaları olmak.

Denizcilik Meslek Yüksekokulu

Gemi Aşçılığı Programı

1

Dr. Öğr. Üyesi

Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm ve Otel İşletmeciliği alanlarından birinden lisans mezunu olmak ve yüksek lisans veya doktorasını bu alanların birinde yapmış olmak.

En az 2 yıl öğretim elemanı tecrübesine sahip olmak.

1

Öğretim Görevlisi

(Ders verecek)

Turizm ve Otel İşletmeciliği, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanlarından birinde lisans mezunu olmak.

Aynı alanlarda tezli yüksek lisans mezunu olmak veya doktora yapıyor olmak.

Lisans sonrası bu alanlardan birinde en az 2 yıl tecrübeye sahip olmak.

 

 

Tüm Adayların; 
- Başvuru Dilekçesi
- Özgeçmiş, Bir fotoğraf, Nüfus cüzdan sureti, 
- Lisans- Yüksek Lisans diplomaları, (aslı veya resmi onaylı örnekleri)
- Doktora belgesi, (aslı veya resmi onaylı örnekleri)
- Yabancı dil başarı belgesi (aslı veya resmi onaylı örnekleri)
- Yurt dışında alınmış diploma ve unvan var ise denklik belgelerini 
başvuru esnasında teslim etmeleri,

Ayrıca;
Dr. Öğretim Üyeliği için 4’er takım dosyayı ilgili Fakülte Dekanlığına/ MYO Müdürlüğüne; duyurunun Resmi gazetede yayınlandığı tarih itibariyle 15 gün içerisinde bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.
Üniversitemizin öğrenim dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” maddelerinde belirtilen koşulları sağlandıklarını belgelemeleri gerekmektedir.

 

           Başvuru Yeri: 

Adaylarının ilgili Fakülte Dekanlığı/MYO Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
 
Başvuru Tarihi:
• Öğretim Üyeleri için Resmi gazetede yayınlanma tarihi (27.02.2019) ilk başvuru tarihidir. Son başvuru tarihi ise Resmi Gazetede Yayın tarihinden 15 gün (13 Mart 2019) sonradır.

 

Öğretim Görevlileri için Başvuru ve Sınav Takvimi:

İŞLEM

TARİH**

Duyuru Başlama Tarihi

Resmi Gazetede Yayın Tarihi(27.02.2019)

Son Başvuru Tarihi

Resmi Gazetede Yayın Tarihinden 15 Gün Sonra

(13 Mart 2019)

Ön Değerlendirme Sonucunun İlan Tarihi

18.03.2019

Giriş Sınavı (Sözlü ve Yazılı) Tarihi

20.03.2019

Sonuçların Açıklanma Tarihi

22.03.2019

 

Not: Yapılacak atamada Üniversitenin adayın yayınları ile birlikte başlıca uzmanlık ve araştırma konuları dikkate alınarak tercih yapma hakkı saklıdır.

İLETİŞİM:
Telefon: (0216)  581 00 50, (0216) 581 00 61
Web: www.pirireis.edu.tr

 

 

BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖĞRETİM ÜYESİ

BAŞVURU DİLEKÇESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

BİLGİ FORMU