AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

24 Temmuz 2019 Çarşamba

Üniversitemizin, aşağıda belirtilen bölümlerine, 2547 sayılı yasanın 23, 24 ve 26 maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği “, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerini sağlayan,

 

TAM GÜNLÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR.

 

BİRİM

BÖLÜM

ADEDİ

UNVAN

ARANAN NİTELİKLER

Denizcilik Fakültesi

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

1

Prof. Dr.

Doçentliğini Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği alanında almış olmak. Denizcilik alanında ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmış olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği,Elektrik /Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği programlarında lisans, yüksek lisans yapmış olmak ve doktora eğitimini Deniz Ulaştırma Mühendisliği alanında tamamlamış olmak ve en az Uzakyol Vardiya Zabiti ehliyetine ve denizci eğitimci belgesine sahip olmak.

1

Öğr. Gör

(Uygulamalı Birim)

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği,Elektrik /Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği programlarında  tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak ve en az Uzakyol Birinci Zabiti ehliyetine ve denizci eğitimci belgesine sahip olmak.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

1

Dr. Öğr. Üyesi

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Makine Mühendisliğinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış olmak. En az Uzakyol Vardiya Mühendisi ehliyetine ve denizci eğitimci belgesine sahip olmak.

1

Öğr. Gör

(Uygulamalı Birim)

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri veya Makine Mühendisliğinde tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak. En az uzakyol II. Mühendisliği ehliyetine ve denizci eğitimci belgesine sahip olmak.

1

Araştırma Görevlisi

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapmış ya da yapıyor olmak.

 

Mühendislik Fakültesi

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

1

Prof. Dr.

Bilgisayar Mühendisliği alanında Doçent unvanına sahip olmak ve Bilgi Güvenliği alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.

1

Doç. Dr.

Bilgisayar Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği Bölümlerinden birinde lisans veya yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlamış olmak; bu alanlardan birinde Doçent unvanı almış ve akademik çalışmalar yapmış olmak.

1

Dr. Öğr. Üyesi

Bilgisayar Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği Bölümlerinde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak; Bilgisayar Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği Bölümlerinden birinde doktora eğitimini tamamlamış ve bu alanlarda akademik çalışmalar yapmış olmak.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

1

Prof. Dr.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış olmak; Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında Doçent unvanına sahip olmak ve bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak.

1

Dr. Öğr. Üyesi

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış olmak; gemi ana ve yardımcı makineleri alanında akademik ve uygulamalı çalışmalar yapmış olmak.

Elektrik Elektronik Mühendisliği

1

Prof. Dr.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinden birinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış olmak; bu alanlardan birinde Doçent unvanı almış olmak; Elektronik veya Kontrol veya Elektrik alanlarında birinde akademik çalışmalar yapmış olmak.

1

Doç. Dr.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinden birinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış olmak; bu alanlardan birinde Doçent unvanı almış olmak; Elektronik veya Kontrol veya Haberleşme veya İşaret İşleme veya Elektrik alanlarında birinde akademik çalışmalar yapmış olmak.

Endüstri Mühendisliği

1

Doç. Dr.

Endüstri Mühendisliği alanında Doçent unvanı almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

1

Dr. Öğr. Üyesi

Endüstri Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Makine Mühendisliği

1

Dr. Öğr. Üyesi

Makine Mühendisliği alanında doktora eğitimini tamamlamış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Anayasa Hukuku A.B.D.

1

Dr. Öğr. Üyesi

 

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak, Doktorasını Anayasa Hukuku alanında yapmış olmak.

Kamu Hukuku

Devletler Genel Hukuku A.B.D.

1

Prof. Dr.

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak,  Doktora veya Doçentlik unvanını Devletler Genel Hukuku / Milletlerarası Kamu Hukuku alanında almış olmak, Denizcilikle ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Kamu Hukuku

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku A.B.D.

1

Doç. Dr.

Doktora eğitimini ve  Doçentlik unvanını Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında almış olmak.

Finansal suçlar konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Yükseköğretim Kurumlarında Ceza Hukuku alanında ders vermiş olmak.

Özel Hukuk Medeni

Hukuk A.B.D.

1

Dr. Öğr. Üyesi

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak,  Doktora Unvanını Medeni Hukuk alanında almış olmak. Borçlar Hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.

Özel Hukuk

1

Arş. Gör.

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak, Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

1

Dr. Öğr. Üyesi

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Deniz İşletmeciliği veya Deniz Ekonomisi alanında doktora eğitimini tamamlamış olmak.                                             

Alanındaki ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde makale yayını olmak.

Bir yükseköğretim kurumunda en az bir yıl ders vermiş olmak.

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Bölümü

1

Dr. Öğr. Üyesi

Lisans eğitimini; İşletme, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Ulaştırma ve Lojistik alanlarından birinde tamamlamış olmak.

Doktora eğitimini Tedarik ve Lojistik Yönetimi bölümünde tamamlamış olup çalışmalarını Taşımacılık, Ulaştırma ve Lojistik konuları üzerine yapmış olmak. Alanındaki ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde makale yayını olmak.

Taşımacılık yönetimi, operasyonları, mevzuatı ve ekonomisi konularında ders verebilecek olmak.

Bir yükseköğretim kurumunda en az bir yıl ders vermiş olmak.

 

1

Arş .Gör.

Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İşletme, Lojistik/Lojistik-Taşımacılık lisans bölümlerinden mezun olmak.

Yukarıdaki bölümlerin birinde tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.

Tezli yüksek lisans devam ediyor ise derslerini tamamlamış, tezini ilgili ana bilim dalları bünyesinde tamamlamış ya da sürdürüyor olmak.

Yönetim Bilişim Sistemleri

1

Doç. Dr.

Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yazılım Mühendisliği, Enformatik ile ilgili bölümlerde lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlamış olmak.

Doçentliğini Yönetim Bilişim Sistemleri alanlarından birinde almış olmak.

 Algoritma, nesne tabanlı ve yapısal programlama, web programlama ve tasarımı, veri tabanı, veri madenciliği, network, siber güvenlik, işletim sistemleri konularındaki dersleri verebilecek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dr. Öğr Üyesi

Doktora eğitimini Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yazılım Mühendisliği, Enformatik ile ilgili bölümlerden birinde tamamlamış olmak.                                                                          

 Algoritma, Nesne tabanlı ve yapısal programlama, web programlama ve tasarımı, veri tabanı, veri madenciliği, network, işletim sistemleri konularındaki dersleri verebilecek.

Alanındaki ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde makale yayını olmak.

Bir yükseköğretim kurumunda en az bir yıl ders vermiş olmak. 

                                                    

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

1

Dr. Öğr. Üyesi

Matematik Bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış olmak. Sonlu Gruplar alanında uluslararası hakemli dergilerde makaleler yapmış olmak.

Kimya

1

Dr. Öğr. Üyesi

Kimya Lisans mezunu olmak. Doktorasını Polimer Mühendisliği alanında tamamlamış olmak. İlgili alanda ulusal ve uluslararası yayınları olmak.

Türk Dili

1

Öğretim Görevlisi

(Ders Verecek)

Türk Dili ve Edebiyatı alanında lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denizcilik Meslek Yüksekokulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deniz Ulaştırma İşletme Programı

1

Öğretim Görevlisi

(Ders Verecek)

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Deniz İşletmeleri Yönetimi veya Deniz İşletmeciliği alanlarından birinden lisans ve aynı alanlardan birinde tezli yüksek lisans veya doktora mezunu olmak, Denizci Eğitimci belgesine sahip olmak.  Lisans sonrası Yüksek Öğretim Kurumlarında tecrübeye sahip olmak.

Gemi Makineleri İşletme Programı

1

Öğretim Görevlisi

 (Ders Verecek)

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği veya Makine Mühendisliği veya Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği alanlarından birinden lisans ve aynı alanlardan birinde tezli yüksek lisans veya doktora mezunu olmak, Denizci eğitimci belgesine ve Uzak yol II. Mühendis / Makinist yeterliğine sahip olmak. Lisans sonrası Yüksek Öğretim Kurumlarında tecrübeye sahip olmak.

Gemi İnşaatı Programı

1

Öğretim Görevlisi

 (Ders Verecek)

Gemi İnşaatı Mühendisliği veya Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanlarından birinden lisans ve tezli yüksek lisans veya doktora mezunu olmak.

Lisans sonrası alanında 3 yıl tecrübeye sahip olmak.

Lisans sonrası Yüksek Öğretim Kurumlarında tecrübeye sahip olmak.

Mekatronik Programı

1

Öğretim Görevlisi

(Ders Verecek)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanlarından birinden lisans ve tezli yüksek lisans veya doktora mezunu olmak.

Lisans sonrası bu alanlardan birinde en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak.

Lisans sonrası Yüksek Öğretim Kurumlarında tecrübeye sahip olmak.

 

1

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanlarının birinden en az tezli yüksek lisans mezunu olmak.

Lisans sonrası Yüksek Öğretim Kurumlarında tecrübeye sahip olmak.

Marina ve Yat İşletmeciliği Programı

1

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Deniz İşletmeleri Yönetimi veya Deniz İşletmeciliği alanlarından birinden en az tezli yüksek lisans mezunu olmak. Denizci Eğitimci belgesine ve Yat Kaptanı (499GT) veya Yat Kaptanı (Sınırsız) yeterliğine sahip olmak.

Lisans sonrası Yüksek Öğretim Kurumlarında tecrübeye sahip olmak.

Bilgisayar Programcılığı Programı

1

Öğretim Görevlisi

(Ders Verecek)

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar-Enformatik, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri alanlarından birinden lisans ve tezli yüksek lisans veya doktora mezunu olmak.

Lisans sonrası Yüksek Öğretim Kurumlarında tecrübeye sahip olmak.

Aşçılık Programı

1

Dr. Öğr. Üyesi

Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm ve Otel İşletmeciliği alanlarından birinden lisans mezunu olmak ve yüksek lisans veya doktorasını bu alanlardan veya Gıda Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik, Seyahat İşletmeciliği, İşletme alanlarından birinde yapmış olmak.

En az 3 yıl öğretim elemanı tecrübesine sahip olmak. Yüksek Öğretim Kurumlarında, alanında en az 1 yıl ders vermiş olmak.

Rektörlük

İngilizce Hazırlık Bölüm Başkanlığı

15

Öğr. Gör.

(Ders Verecek)

İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili Eğitimi Bölümlerinden Lisans Mezunu olmak veya pedagojik formasyon sertifikasına sahip olmak şartıyla İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümlerinden Lisans Mezunu olmak. Alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

 

Tüm Adayların;

- Başvuru Dilekçesi
- Özgeçmiş, Bir fotoğraf, Nüfus cüzdan sureti,
- Lisans- Yüksek Lisans diplomaları, (aslı veya resmi onaylı örnekleri)
- Doktora belgesi, (aslı veya resmi onaylı örnekleri)
- Yabancı dil başarı belgesi (aslı veya resmi onaylı örnekleri)
- Yurt dışında alınmış diploma ve unvan var ise denklik belgelerini başvuru esnasında teslim etmeleri,

 

BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖĞRETİM ÜYESİ (için tıklayınız)

BAŞVURU DİLEKÇESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (için tıklayınız)

BİLGİ FORMU (için tıklayınız)


Ayrıca;
- Profesörlük ve Doçentlik için “Doçentlik Belgesi”ni eklemiş olduğu çalışma alanlarında belirten bir dilekçe ile birlikte Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlayacakları; profesörlük için 6, doçentlik için 4’er takım dosyayı İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, Dr. Öğretim Üyeliği için 4’er takım dosyayı ilgili Fakülte Dekanlığına; duyurunun Resmi gazetede yayınlandığı tarih itibariyle 15 gün içerisinde bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.
- Profesörlük dilekçelerinde “Başlıca Araştırma Eseri” belirtilmelidir.
- Üniversitemizin öğrenim dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” maddelerinde belirtilen koşulları sağlandıklarını belgelemeleri gerekmektedir. (Araştırma Görevlileri için 100/65(Senato kararı), diğer unvanlar için dil puanı en az 100/80 olmalı)
Not: Hukuk Fakültesi Türkçe eğitim-öğretim vermektedir.
Başvuru Yeri: Profesör ve Doçent adaylarının İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne, Dr. Öğr. Üyeleri, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi adaylarının ilgili Fakülteye başvurmaları gerekmektedir
Başvuru Tarihi:
• Resmi gazetede yayınlanma tarihi ilk başvuru tarihidir. Son başvuru tarihi ise Resmi Gazetede Yayın tarihinden 15 gün sonradır.

Öğretim Görevlileri için Başvuru ve Sınav Takvimi:

İŞLEM

TARİH**

Duyuru Başlama Tarihi

Resmi Gazetede Yayın Tarihi (25.07.2019)

Son Başvuru Tarihi

09.08.2019

Ön Değerlendirme Sonucunun İlan Tarihi

19.08.2019

Giriş Sınavı (Sözlü ve Yazılı) Tarihi

21.08.2019

Sonuçların Açıklanma Tarihi

26.08.2019

 

Araştırma Görevlileri için Başvuru ve Sınav Takvimi:

İŞLEM

TARİH**

Duyuru Başlama Tarihi

Resmi Gazetede Yayın Tarihi (25.07.2019)

Son Başvuru Tarihi

09.08.2019

Ön Değerlendirme Sonucunun İlan Tarihi

19.08.2019

Giriş Sınavı Tarihi

21.08.2019

Sonuçların Açıklanma Tarihi

26.08.2019

 

Not: Yapılacak atamada Üniversitenin adayın yayınları ile birlikte başlıca uzmanlık ve araştırma konuları dikkate alınarak tercih yapma hakkı saklıdır.

 

İLETİŞİM:

Telefon: (0216)  581 00 50

Web: www.pirireis.edu.tr