Başvuru ve Kontenjanlar

PÎRÎ REİS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI

ENSTİTÜ  ANABİLİM DALI/ Y. L. DR Yab.Uy. Yab.Uy. ARANAN KOŞULLAR YABANCI
PROGRAM Y.L. D.R DİL BELGESİ
       
Fen Bilimleri Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 15 10 5 5 a)     ALES Sayısal Puanı Minimum 55 olmalıdır.  YÖKDİL
b)    GRE Quantitative minimum 610, Yeni Sisteme göre 149 olmalıdır. YDS,
Fen Bilimleri Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik 8 5 3 2 c)     Lisans Mezuniyet not ortalaması 2.0/4.0 / 53.33/100 olmalıdır. ÜDS,
Fen Bilimleri Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Yüksek Performanslı Deniz Platformları 15 7 5 2 ç) Yüksek Lisans başvurularında Üniversitemizce Yapılacak İngilizce Sınavından 100 tam not üzerinden 60 puan almak veya buna denk İngilizce belgesine sahip olmak gerekmektedir. KPDS,
Fen Bilimleri Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans 8 - 3 _ d) Doktora başvurularında YDS/YÖKDİL ve dengi dil sınavlarının Puanı minimum 55 olmalıdır. TOELF
Fen Bilimleri Makine Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans 8 - 2 _ e)  ALES ve YDS Belgelerinin geçerlilik süresi üç (3) yıldır.  
GENEL TOPLAM 54 22 18 9 f) Mevcut Yüksek Lisans programlarımızdan mezun olan ve ara vermeden veya en fazla bir dönem ara vermiş olan öğrencilerimizin Doktora Programlarına başvuruda ALES belgesi tekrar istenmemektedir.  
       
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Yüksek Lisans Programına aşağıda belirtilen program mezunları başvurabilirler. Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Yüksek Lisans/Doktora Programlarına aşağıda belirtilen program mezunları başvurabilirler. Gemi İnş. ve Gem Makine Müh. Yüksek Performanslı Deniz  Platformları Yüksek Lisans/Doktora Programına aşağıda belirtilen program mezunları başvurabilirler. Makine Mühendisliği Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programına aşağıda belirtilen program mezunları başvurabilirler.
Deniz Harp Okulu (Tüm Programları) Balıkçılık teknolojisi Müh. İstatistik    
    Kimya    
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği  Bilgisayar Mühendisliği Kimya Müh.    
    Makine Müh.    
Deniz Teknolojisi Mühendisliği Çevre Mühendisliği Malzeme Müh.    
  Deniz Ulaştırma İşl. Müh. Matematik    
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Deniz Teknolojisi Müh. Matematik Müh.    
  Elektrik Elektronik Müh. Meteoroloji Müh.    
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Endüstri mühendisliği      
  Fizik, Fizik mühendisliği Mekatronik Mü.    
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. Moleküler Biyoloji ve Genetik    
  Gemi Makineleri İşl. Müh.      
Gemi İnşaatı Mühendisliği Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh. Uçak ve Otomotif Müh.    
  İşletme mühendisliği      
Makine Mühendisliği        
         
Mekatronik Mühendisliği        
         
1) Bu alanlar dışında lisans diploması olanlar için; Uzakyol birinci zabiti veya Uzakyol ikinci mühendisi/makinisti olarak en az iki yıl deniz tecrübesine sahip olmak.        
         
2) Doktora Programına başvuru İçin : Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği veya buna uygunluğu Enstitü Kurulu’nca kabul edilen Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak,     Bilgisayar mühendisliği Bilgisayar mühendisliği
         
      Deniz Harp Okulu(İlgili Bölümleri) Deniz Harp Okulu(İlgili Bölümleri)
         
      Deniz Teknolojisi Mühendisliği Deniz Teknolojisi Mühendisliği
         
      Deniz Ulaştırma İşl. Müh. Deniz Ulaştırma İşl. Müh.
      Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği
      Fizik, Fizik mühendisliği Fizik, Fizik mühendisliği
         
      Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh. Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh.
      Gemi İnş. ve Gemi Mak. Müh. Gemi İnş. ve Gemi Makine Müh.
         
      Gemi Makineleri İşl. Müh. Gemi Makineleri İşl. Müh.
      İstatistik İstatistik
      Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği
      Malzeme Mühendisliği Malzeme Mühendisliği
      Matematik, Matematik mühendisliği Matematik, Matematik Müh.
         
      Mekatronik mühendisliği Mekatronik Mühendisliği
      Uçak Mühendisliği Uçak Mühendisliği

YABANCI DİL SINAVI PUANI

YÜKSEK LİSANS İÇİN DOKTORA İÇİN
Sınav Türü Not Sınav Türü Not
PRU'nun Yaptığı Yabancı Dil Sınavları 60 - -
TOEFL (Paper Based) 514 TOEFL (Paper Based) 514
TOEFL (Computer Based) 184 TOEFL (Computer Based) 184
TOEFL (Internet Based) 66 TOEFL (Internet Based) 66
YDS 55 YDS 55
YÖKDİL 55 YÖKDİL 55
PTE (Akademik) 50 PTE (Akademik) 50
ANABİLİM DALI/ PROGRAM YÜKSEK LİSANS DOKTORA YABANCI UYRUKLU /YÜKSEK LİSANS YABANCI UYRUKLU / DOKTORA
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 15 10 5 5
Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik 8 5 3 2
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Yüksek Performanslı Deniz Platformları 15 7 5 2
Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans 8 - 3 _
Makine Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans 8 - 2 _
TOPLAM 54 22 18 9

ARANAN KOŞULLAR

 • ALES Sayısal Puanı Minimum 55 olmalıdır. 
 • GRE Quantitative minimum 610, Yeni Sisteme göre 149 olmalıdır.
 • Lisans Mezuniyet not ortalaması 2.0/4.0 / 53.33/100 olmalıdır.
 • Yüksek Lisans başvurularında Üniversitemizce Yapılacak İngilizce Sınavından 100 tam not üzerinden 60 puan almak veya buna denk İngilizce belgesine sahip olmak gerekmektedir.
 • Doktora başvurularında YDS/YÖKDİL ve dengi dil sınavlarının Puanı minimum 55 olmalıdır. 
 • ALES/GRE ve YDS Belgelerinin geçerlilik süresi Beş (5) yıldır.
 • Mevcut Yüksek Lisans programlarımızdan mezun olan ve ara vermeden veya en fazla bir dönem ara vermiş olan öğrencilerimizin Doktora Programlarına başvuruda ALES belgesi tekrar istenmemektedir.

 

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Yüksek Lisans Programına aşağıda belirtilen program mezunları başvurabilirler.
 • Deniz Harp Okulu (Tüm Programları)
 • Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 
 • Deniz Teknolojisi Mühendisliği
 • Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
 • Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
 • Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
 • Gemi İnşaatı Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Mekatronik Mühendisliği

1) Bu alanlar dışında lisans diploması olanlar için; Uzakyol birinci zabiti veya Uzakyol ikinci mühendisi/makinisti olarak en az iki yıl deniz tecrübesine sahip olmak.
2) Doktora Programına başvuru İçin : Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği veya buna uygunluğu Enstitü Kurulu’nca kabul edilen Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak,

Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Yüksek Lisans/Doktora Programlarına aşağıda belirtilen program mezunları başvurabilirler.
 • Balıkçılık teknolojisi Müh.
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Çevre Mühendisliği
 • Deniz Ulaştırma İşl. Müh.
 • Deniz Teknolojisi Müh.
 • Elektrik Elektronik Müh.
 • Endüstri mühendisliği
 • Fizik, Fizik mühendisliği
 • Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh.
 • Gemi Makineleri İşl. Müh.
 • Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh.
 • İşletme mühendisliği
 • İstatistik
 • Kimya
 • Kimya Müh.
 • Makine Müh.
 • Malzeme Müh.
 • Matematik
 • Matematik Müh.
 • Meteoroloji Müh.
 • Mekatronik Mü.
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik
 • Uçak ve Otomotif Müh.
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Yüksek Performanslı Deniz  Platformları Yüksek Lisans/Doktora Programına aşağıda belirtilen program mezunları başvurabilirler.
 • Bilgisayar mühendisliği
 • Deniz Harp Okulu(İlgili Bölümleri)
 • Deniz Teknolojisi Mühendisliği
 • Deniz Ulaştırma İşl. Müh.
 • Endüstri Mühendisliği
 • Fizik, Fizik mühendisliği
 • Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh.
 • Gemi İnş. ve Gemi Mak. Müh.
 • Gemi Makineleri İşl. Müh.
 • İstatistik
 • Makine Mühendisliği
 • Malzeme Mühendisliği
 • Matematik, Matematik mühendisliği
 • Mekatronik mühendisliği
 • Uçak Mühendisliği
Makine Mühendisliği Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programına aşağıda belirtilen program mezunları başvurabilirler.
 • Bilgisayar mühendisliği
 • Deniz Harp Okulu(İlgili Bölümleri)
 • Deniz Teknolojisi Mühendisliği
 • Deniz Ulaştırma İşl. Müh.
 • Endüstri Mühendisliği
 • Fizik, Fizik mühendisliği
 • Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh.
 • Gemi İnş. ve Gemi Makine Müh.
 • Gemi Makineleri İşl. Müh.
 • İstatistik
 • Makine Mühendisliği
 • Malzeme Mühendisliği
 • Matematik, Matematik Müh.
 • Mekatronik Mühendisliği
 • Uçak Mühendisliği
 

YABANCI DİL BELGESİ

YÜKSEK LİSANS İÇİN

DOKTORA İÇİN

Sınav Türü

Not

Sınav Türü

Not

PRU'nun Yaptığı Yabancı Dil Sınavları

60

-

-

TOEFL (İBT)

66

TOEFL (Internet Based)

66

YDS, e-YDS

55

YDS, e-YDS

55

YÖKDİL

55

YÖKDİL

55

PTE (Akademik)

50

PTE (Akademik)

50

CPE

C(80)

CPE

C(80)

CAE

C(60)

CAE

C(60)

Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir: 

 • ÜDS, KPDS, YDS, e-YDS  sınavlarının geçerlilik süresi 5 yıldır.
 • TOEFL IBT/PBT, PTE, CPE. CPA ve PRÜ İY sınavlarının geçerlilik süresi 3 yıldır. 
 • ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendi uyarınca uluslararası bir yabancı dil sınavına eşdeğerlik verilmesinde ve sürdürülmesinde sınavın Türkiye’de yapılıyor olması halinde devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır.

 

PÎRÎ REİS ÜNİVERSİTESİ  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında aşağıda belirtilen Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Yatay Geçiş Yolu ile öğrenci alınacaktır.

Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş Yapacak Öğrencilerden İstenen Belgeler

 

 • Bağlı bulunduğu Yüksek Lisans Programında en az 1 yarıyıl okuduğunu ve ağırlıklı ortalamanın en az 3.00 olduğunu gösterir not dökümünün aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi
 • Bağlı bulunduğu Doktora programında en az 1 yarıyılını tamamlamış ve ağırlıklı ortalamanın en az 3.25 olduğunu gösterir not dökümünün aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi
 • Mezun olduğu tüm Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış olan  dersleri  ve notları gösterir belgelerin aslı ibraz edilmek şartıyla  fotokopisi.
 • Okuduğu / mezun olduğu kurumdaki disiplin durumunu gösterir belge
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sınav sonuç belgesi (ALES belgesi aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi) ALES notu 55, ALES eşdeğeri olan GRE sonuç belgesi  de kabul edilebilir. (aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi)
 • İki referans mektubu. (Bunlardan en az biri öğrencinin beraber çalıştığı öğretim üyelerinden birisi tarafından yazılmış olmalıdır.)
 • İngilizce yeterliliğini gösterir ve YÖK tarafından kabul edileceği belirtilmiş belgelerden biri (aslı ibraz edilmek şartıyla  fotokopisi).
 • Yukarıdaki belirtilen belgeler eksiksiz olarak tamamlandıktan sonra, ilgili Enstitü Müdürlüklerine; 12 Ocak 2018 tarihine kadar teslim edilecektir.
 • ALES /GRE belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

PÎRÎ REİS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI     

ENSTİTÜ

ANABİLİM DALI/PROGRAM

Yüksek Lisans

Doktora

Yabancı Uyruklu Y.L.

Yabancı Uyruklu Doktora

Fen Bilimleri

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

5

2

3

2

Fen Bilimleri

Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik

3

2

3

2

Fen Bilimleri

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Yüksek Performanslı Deniz Platformları

5

2

3

2

Fen Bilimleri

Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

3

-

3

-

Fen Bilimleri

Makine Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans

3

-

3

-

 

İngilizce Yeterliği İçin Kabul Edilecek Belgeler ve Kabul Edilecek Başarı Alt Sınırları: 

YÜKSEK LİSANS İÇİN

DOKTORA İÇİN

Sınav Türü

Not

Sınav Türü

Not

PRU'nün Yaptığı Yabancı Dil Sınavları

60

-

-

YÖK Dil Sınavı

55

YÖK Dil Sınavı

55

TOEFL (IBT)

66

TOEFL (Internet Based)

66

KPDS,   ÜDS, YDS, e-YDS

55

KPDS,   ÜDS, YDS, e-YDS

55

PTE (Akademik)

50

PTE (Akademik)

50

CPE

C (80)

CPE

C (80)

CAE

C (60)

CAE

C (60)

Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir:

* ÜDS, KPDS, YDS, e-YDS, YÖK DİL  sınavlarının geçerlilik süresi 5 yıldır.

* TOEFL IBT/PBT, PTE, CPE. CPA ve PRÜ İY sınavlarının geçerlilik süresi 3 yıldır.

1. PRU  içinde yatay geçiş yapacak olan öğrenciler için yukarıda belirtilen koşullar uygulanmaz, sadece öğrenim belgesi ile ders içerikleri istenir.

            2. Programlarla ilgili özel koşullar ve detaylı bilgilere ilgili Enstitü web sayfasının incelenmesi,

*ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendi uyarınca uluslararası bir yabancı dil sınavına eşdeğerlik

verilmesinde ve sürdürülmesinde sınavın Türkiye’de yapılıyor olması halinde devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır.