Başvuru ve Kontenjanlar

Pîrî Reis Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Kontenjan Ve Başvuru Koşulları


ENSTİTÜ

ANABİLİM DALI/

PROGRAM

Y. L.

DR

Yab.Uy.

Y.L.

Yab.Uy.

D.R

Fen Bilimleri

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

6

3

1

1

Fen Bilimleri

Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik

8

5

3

2

Fen Bilimleri

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Yüksek Performanslı Deniz Platformları

15

7

5

2

Fen Bilimleri

Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

8

-

3

_

Fen Bilimleri

Makine Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans

8

-

2

_

GENEL TOPLAM

45

15

14

5

ARANAN KOŞULLAR


 • ALES Sayısal Puanı Minimum 55 olmalıdır. 

 • GRE Quantitative minimum 610, Yeni Sisteme göre 149 olmalıdır.

 • Lisans Mezuniyet not ortalaması 2.0/4.0 / 53.33/100 olmalıdır.

 • Yüksek Lisans başvurularında Üniversitemizce Yapılacak İngilizce Sınavından 100 tam not üzerinden 60 puan almak veya buna denk İngilizce belgesine sahip olmak gerekmektedir.

 • Doktora başvurularında YDS/YÖKDİL ve dengi dil sınavlarının Puanı minimum 55 olmalıdır.

 • ALES/GRE ve YDS Belgelerinin geçerlilik süresi Beş (5) yıldır.

 • Mevcut Yüksek Lisans programlarımızdan mezun olan ve ara vermeden veya en fazla bir dönem ara vermiş olan öğrencilerimizin Doktora Programlarına başvuruda ALES belgesi tekrar istenmemektedir.

ANABİLİM DALI/ PROGRAM YÜKSEK LİSANS DOKTORA YABANCI UYRUKLU /YÜKSEK LİSANS YABANCI UYRUKLU / DOKTORA
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 15 10 5 5
Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik 8 5 3 2
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Yüksek Performanslı Deniz Platformları 15 7 5 2
Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans 8 - 3 _
Makine Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans 8 - 2 _
TOPLAM 54 22 18 9

ARANAN KOŞULLAR

 • ALES Sayısal Puanı Minimum 55 olmalıdır. 
 • GRE Quantitative minimum 610, Yeni Sisteme göre 149 olmalıdır.
 • Lisans Mezuniyet not ortalaması 2.0/4.0 / 53.33/100 olmalıdır.
 • Yüksek Lisans başvurularında Üniversitemizce Yapılacak İngilizce Sınavından 100 tam not üzerinden 60 puan almak veya buna denk İngilizce belgesine sahip olmak gerekmektedir.
 • Doktora başvurularında YDS/YÖKDİL ve dengi dil sınavlarının Puanı minimum 55 olmalıdır. 
 • ALES/GRE ve YDS Belgelerinin geçerlilik süresi Beş (5) yıldır.
 • Mevcut Yüksek Lisans programlarımızdan mezun olan ve ara vermeden veya en fazla bir dönem ara vermiş olan öğrencilerimizin Doktora Programlarına başvuruda ALES belgesi tekrar istenmemektedir.

 

Pîrî Reis Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Programlarına Başvuracak Adayların Mezun Olduğu Program Bilgileri:

 

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Yüksek Lisans Programına aşağıda belirtilen program mezunları başvurabilirler.


 • Deniz Harp Okulu (Tüm Programları)
 • Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 
 • Deniz Teknolojisi Mühendisliği
 • Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
 • Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
 • Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
 • Gemi İnşaatı Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Mekatronik Mühendisliği
 • Bu alanlar dışında lisans diploması olanlar için; Uzakyol birinci zabiti veya Uzakyol ikinci mühendisi/makinisti olarak en az iki yıl deniz tecrübesine sahip olmak.
 • Doktora Programına başvuru İçin : Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği veya buna uygunluğu Enstitü Kurulu’nca kabul edilen Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak,

 

Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Yüksek Lisans/Doktora Programlarına aşağıda belirtilen program mezunları başvurabilirler.


 • Balıkçılık teknolojisi Müh.
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Çevre Mühendisliği
 • Deniz Ulaştırma İşl. Müh.
 • Deniz Teknolojisi Müh.
 • Elektrik Elektronik Müh.
 • Endüstri mühendisliği
 • Fizik, Fizik mühendisliği
 • Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh.
 • Gemi Makineleri İşl. Müh.
 • Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh.
 • İşletme mühendisliği
 • İstatistik
 • Kimya
 • Kimya Müh.
 • Makine Müh.
 • Malzeme Müh.
 • Matematik
 • Matematik Müh.
 • Meteoroloji Müh.
 • Mekatronik Mü.
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik
 • Uçak ve Otomotif Müh.

 

Gemi İnş. ve Gem Makine Müh. Yüksek Performanslı Deniz  Platformları Yüksek Lisans/Doktora Programına aşağıda belirtilen program mezunları başvurabilirler.


 

 • Bilgisayar mühendisliği
 • Deniz Harp Okulu(İlgili Bölümleri)
 • Deniz Teknolojisi Mühendisliği
 • Deniz Ulaştırma İşl. Müh.
 • Endüstri Mühendisliği
 • Fizik, Fizik mühendisliği
 • Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh.
 • Gemi İnş. ve Gemi Mak. Müh.
 • Gemi Makineleri İşl. Müh.
 • İstatistik
 • Makine Mühendisliği
 • Malzeme Mühendisliği
 • Matematik, Matematik mühendisliği
 • Mekatronik mühendisliği
 • Uçak Mühendisliği

 

Makine Mühendisliği Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programına aşağıda belirtilen program mezunları başvurabilirler.


 

 • Bilgisayar mühendisliği
 • Deniz Harp Okulu(İlgili Bölümleri)
 • Deniz Teknolojisi Mühendisliği
 • Deniz Ulaştırma İşl. Müh.
 • Endüstri Mühendisliği
 • Fizik, Fizik mühendisliği
 • Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh.
 • Gemi İnş. ve Gemi Makine Müh.
 • Gemi Makineleri İşl. Müh.
 • İstatistik
 • Makine Mühendisliği
 • Malzeme Mühendisliği
 • Matematik, Matematik Müh.
 • Mekatronik Mühendisliği
 • Uçak Mühendisliği

YABANCI DİL BELGESİ

 

YÜKSEK LİSANS İÇİN

DOKTORA İÇİN

Sınav Türü

Not

Sınav Türü

Not

 

 

 

 

PRU'nun Yaptığı Yabancı Dil Sınavları

60

-

-

TOEFL (İBT)

66

TOEFL (iBT)

66

YDS, e-YDS

55

YDS, e-YDS

55

YÖKDİL

55

YÖKDİL

55

PTE (Akademik)

50

PTE (Akademik)

50

CPE

C(80)

CPE

C(80)

CAE

C(60)

CAE

C(60)

 

Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir: 


 • ÜDS, KPDS, YDS, e-YDS, YÖKDİL sınavlarının geçerlilik süresi 5 yıldır.
 • TOEFL iBT,  PTE, CPE. CAE ve PRÜ İY sınavlarının geçerlilik süresi 3 yıldır. 


ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendi uyarınca uluslararası bir yabancı dil sınavına eşdeğerlik verilmesinde ve sürdürülmesinde sınavın Türkiye’de yapılıyor olması halinde devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır.

PÎRÎ REİS ÜNİVERSİTESİ  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılında aşağıda belirtilen Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Yatay Geçiş Yolu ile öğrenci alınacaktır.

Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş Yapacak Öğrencilerden İstenen Belgeler

 • Bağlı bulunduğu Yüksek Lisans Programında en az 1 yarıyıl okuduğunu ve ağırlıklı ortalamanın en az 3.00 olduğunu gösterir not dökümünün aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi

 • Bağlı bulunduğu Doktora programında en az 1 yarıyılını tamamlamış ve ağırlıklı ortalamanın en az 3.25 olduğunu gösterir not dökümünün aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi

 • Mezun olduğu tüm Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış olan  dersleri  ve notları gösterir belgelerin aslı ibraz edilmek şartıyla  fotokopisi.

 • Okuduğu / mezun olduğu kurumdaki disiplin durumunu gösterir belge

 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sınav sonuç belgesi (ALES belgesi aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi) ALES notu 55, ALES eşdeğeri olan GRE sonuç belgesi  de kabul edilebilir. (aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi)

 • İki referans mektubu. (Bunlardan en az biri öğrencinin beraber çalıştığı öğretim üyelerinden birisi tarafından yazılmış olmalıdır.)

 • İngilizce yeterliliğini gösterir ve YÖK tarafından kabul edileceği belirtilmiş belgelerden biri (aslı ibraz edilmek şartıyla  fotokopisi).

 • Yukarıdaki belirtilen belgeler eksiksiz olarak tamamlandıktan sonra, ilgili Enstitü Müdürlüklerine; 1 Şubst 2019  tarihine kadar teslim edilecektir.

ALES /GRE belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

PÎRÎ REİS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI     

ENSTİTÜ

ANABİLİM DALI/PROGRAM

Yüksek Lisans

Doktora

Yabancı Uyruklu Y.L.

Yabancı Uyruklu Doktora

Fen Bilimleri

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

1

1

1

1

Fen Bilimleri

Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik

3

2

3

2

Fen Bilimleri

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Yüksek Performanslı Deniz Platformları

5

2

3

2

Fen Bilimleri

Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

3

-

3

-

Fen Bilimleri

Makine Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans

3

-

3

-

 

İngilizce Yeterliği İçin Kabul Edilecek Belgeler ve Kabul Edilecek Başarı Alt Sınırları: 


YÜKSEK LİSANS İÇİN

DOKTORA İÇİN

Sınav Türü

Not

Sınav Türü

Not

PRU'nun Yaptığı Yabancı Dil Sınavları

60

-

-

YÖK Dil Sınavı

55

YÖK Dil Sınavı

55

TOEFL (iBT)

66

TOEFL (iBT)

66

KPDS,   ÜDS, YDS, e-YDS

55

KPDS,   ÜDS, YDS, e-YDS

55

PTE (Akademik)

50

PTE (Akademik)

50

CPE

C (80)

CPE

C (80)

CAE

C (60)

CAE

C (60)

Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir:

 

* ÜDS, KPDS, YDS, e-YDS, YÖK DİL  sınavlarının geçerlilik süresi 5 yıldır.

* TOEFL iBT, PTE, CPE. CAE ve PRU İY sınavlarının geçerlilik süresi 3 yıldır.

 1. PRU içinde yatay geçiş yapacak olan öğrenciler için yukarıda belirtilen koşullar uygulanmaz, sadece öğrenim belgesi ile ders içerikleri istenir.

 2. Programlarla ilgili özel koşullar ve detaylı bilgilere ilgili Enstitü web sayfasının incelenmesi,

*ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendi uyarınca uluslararası bir yabancı dil sınavına eşdeğerlik verilmesinde ve sürdürülmesinde sınavın Türkiye’de yapılıyor olması halinde devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır.