Piri Reis Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Piri Reis Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Üniversitemizde lisansüstü eğitimin geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Enstitümüz varolan yüksek lisans ve doktora programlarının etkin ve çağdaş bir şekilde yönetiminden, Üniversitemizin vizyonu ve misyonu doğrultusunda yeni programların açılması için gerekli çalışmaların yürütülmesinden, araştırma faaliyetleri altyapısının lisansüstü eğitime entegre edilmesi ve geliştirilmesinden sorumludur.

FBE Doktora İş Akış Süreci

FBE Yüksek Lisans İş Akış Süreci

Öğrenci Ders Kayıt Yazılım Formu

Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Başvuru Formu

 

 

 

T.C.PÎRÎ REİS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Enstitümüzün aşağıda belirtilen Anabilim Dallarında mevcut bulunan Yüksek Lisans ve Doktora programlarına öğrenci alınacaktır:

 • Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı
 • Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Anabilim Dalı
 • Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Anabilim Dalı(Yüksek Performanslı Deniz Platformları Yüksek Lisans Programı)
 • Makine Mühendisliği Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Başvurular Enstitümüze 01  Şubat 2019 Cuma Saat 24.00’de kadar web sayfamızdan               
online (http://student.pirireis.edu.tr/app09/) olarak yapılır. 
Anabilim Dallarına ait kontenjanlar, başvuru koşulları  ve online kayıt kılavuzuna ulaşmak için TIKLAYINIZ !  

Erken Kayıt Başvuruların Alınması İçin Son Tarih (İndirimli Ücret)

1 Şubat 2019

İngilizce Dil Sınavı (Yabancı Dil Belgesi Olmayan Yüksek Lisans Adayları İçin)

18-21 Ocak 2019

Mülakatlar Sınavları

24 Ocak 2019

Mülakat Sınav Sonuçlarının Açıklanması

25 Ocak 2019

Kesin Kayıt (İlk kez Kayıt Yapacaklar için)

28 Ocak - 01 Şubat 2019

ÖN KAYIT İÇİN ADAYLARIN YAPMASI GEREKENLER,

1) Enstitü Web Sayfasında ONLINE BAŞVURU FORMUnun Doldurulması,

2) MÜLAKATTA  GETİRİLMESİ GEREKEN BELGELER:

 • Online Kayıt kılavuzunda (3. ADIM Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler) yazılı belgelerin mülakat saatinden önce Enstitü Sekreterine teslim edilmesi,
 • Online Kayıt kılavuzunda (4. ADIM Yabancı Uyruklı Öğrenci  Kayıt İçin Gerekli Belgeler) yazılı belgelerin mülakat saatinden önce Enstitü Sekreterine teslim edilmesi,

Adayların kesin kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt kabul edilmemektedir.

Daha fazla bilgi ve iletişim için:

www.pirireis.edu.tr/egitim/fen-bilim-enstitusu

enstitu@pirireis.edu.tr

+902165810050 – 1495

 

 

 

 

ONLINE BAŞVURU VE KESİN KAYIT İÇİN İZLENMESİ GEREKEN ADIMLAR;

1. ADIM: Kayıt Ol /Kayıt Güncelleme

 • İlk kez giriş yapacaksanız, Kayıt Ol düğmesine tıklayınız.
 • Birden çok başvuru yapacaksanız her başvuru için ayrı ayrı kayıt olunuz.
 • Daha önceden kayıt olduysanız ve bilgilerinizi güncellemek istiyorsanız aday numarası ve şifrenizi girerek giriş düğmesine tıklayınız. Öğrenci İşleri tarafından başvurunuz onaylanmış ise herhangi bir güncelleme işlemi yapamazsınız.
 • Yabancı uyruklu öğrenciler farklı değerlendirmelere tabi olduklarından dolayı “ayrı form doldurmaları gerekiyor. Türkçe İngilizce yazılı olan formu”

2. ADIM: Başvuru için Kimlik, İletişim, Sınav ve Mezuniyet Bilgileri

 • Öncelikle vesikalık resminizi yükleyiniz.
 • Formda istenilen (Kişisel, İletişim, Mezuniyet, Lisans ve Yüksek Lisans Not Ortalaması, İngilizce Dil Sınav Puanı,  ALES/GRE vb.) bilgileri yazarak ve belgeleri yükleyerek kaydet butonuna tıklayınız.

 3. ADIM: Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 • Özgeçmiş

 • Lisans ve yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi

 • Lisans ve yüksek lisans not (Transkript) durum belgeleri

 • ALES sonuç belgesi (ALES Belgesinin Geçerlilik Süresi 5 yıldır)

 • Yabancı dil belgesi (ÜDS, KPDS, YDS, YÖK DİL Belgesinin Geçerlilik Süresi 5 yıldır)

 • Yabancı dil belgesi (TOEFL IBT, PTE, CPE, CAE, PRÜ İY Dil Belgesinin Geçerlilik Süresi 3 yıldır)

 • Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

 • Altı adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

 • Erkek öğrenciler için Askerlik Durum Belgesi

 • Niyet veya Referans mektubu

 4. ADIM: Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıtları İçin Gerekli Belgeler.

 • Lisans ve Yüksek Lisans Diploma tanıma ve denklik belgesi, ( Türkçe ve İngilizceye çevrilmiş/ YÖK Diploma Denklik Birimi)

 • Transkript  (Türkçe, İngilizce)

 • Türkiye Büyükelçiliklerinden veya Konsolosluklarından alınmış “Öğrenci Vizesi

 • Yabancı Uyruklu kimlik numarası,

 • Onaylı Pasaport örneği,

 • Öğrenimleri boyunca geçerli bir sağlık sigortası gösterir belge,

 • Eğitimlerini sürdürmelerini temin edecek tutarın üstünde bir gelire sahip olduğuna ilişkin belge,

 • Öğrenim ücretini yatırdığını gösterir belge.

 5. ADIM: Belgelerin Geçerliliği ve Teslimi

 • İstenilen Belgelerin Asıllarını Mülakat Sınavından önce Enstitü Sekreterine ibraz edilmesi koşuluyla online kayıt bilgileri esas alınacaktır.

 • Ön Kayıt Sistemine Yüklenen Bilgilerle Enstitüye Teslim Edilen Belgelerin Aynı Olmaması halinde Başvuru Geçersiz Sayılacaktır.

 • Gerçeğe Aykırı Belge İbraz Eden Başvurusu Geçersiz Sayılacaktır.

T.C.PÎRÎ REİS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılında Enstitümüzün aşağıda belirtilen Anabilim Dallarında mevcut bulunan Yüksek Lisans ve Doktora programlarına öğrenci alınacaktır:

 • Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı
 • Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Anabilim Dalı
 • Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Anabilim Dalı(Yüksek Performanslı Deniz Platformları Yüksek Lisans Programı)
 • Makine Mühendisliği Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Başvurular Enstitümüze 05 Eylül 2018 Çarşamba Saat 24.00’de kadar web sayfamızdan               
online (http://student.pirireis.edu.tr/app09/) olarak yapılır. 
Anabilim Dallarına ait kontenjanlar, başvuru koşulları  ve online kayıt kılavuzuna ulaşmak için TIKLAYINIZ !  

Erken Kayıt Başvuruların Alınması İçin Son Tarih (İndirimli Ücret)

05 Eylül 2018

Başvuruların Alınması İçin Son Tarih

05 Eylül 2018

İngilizce Dil Sınavı (Yabancı Dil Belgesi Olmayan Yüksek Lisans Adayları İçin)

12-13 Eylül 2018

Mülakatlar Sınavları

14 Eylül 2018

Mülakat Sınav Sonuçların Açıklanması

14-17 Eylül 2018

Kesin Kayıt (İlk kez Kayıt Yapacaklar için)

17-21 Eylül 2018

Lisansüstü Oryantasyon Eğitimi

17-21 Eylül 2018

Öğretim Ücretini Yatırma ve Ders Kaydını Yenileme (Mevcut Öğrenciler İçin)

17-21 Eylül 2018

ÖN KAYIT İÇİN ADAYLARIN YAPMASI GEREKENLER,

1) Enstitü Web Sayfasında ONLINE BAŞVURU FORMUnun Doldurulması,

2) MÜLAKATTA  GETİRİLMESİ GEREKEN BELGELER:

 • Online Kayıt kılavuzunda (3. ADIM Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler) yazılı belgelerin mülakat saatinden önce Enstitü Sekreterine teslim edilmesi,
 • Online Kayıt kılavuzunda (4. ADIM Yabancı Uyruklı Öğrenci  Kayıt İçin Gerekli Belgeler) yazılı belgelerin mülakat saatinden önce Enstitü Sekreterine teslim edilmesi,

Adayların kesin kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt kabul edilmemektedir.

Daha fazla bilgi ve iletişim için:

www.pirireis.edu.tr/egitim/fen-bilim-enstitusu

enstitu@pirireis.edu.tr

+902165810050 – 1495

• Başvurularda “bilimsel değerlendirme” kriterinin de göz önüne alınabileceği eklenmiştir.

• Üniversite senatosunun kabul şartlarının usul ve esaslarını belirleyeceği adaylara yurt dışında ikamet eden Türkler yerine lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan T.C vatandaşları olarak açıklık getirilmiştir.

• Lisansüstü programları rektörlüğünün bulunduğu il dışında sürdüremeyeceği hüküm altına alınmıştır.

• Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamayacağı ve devam edilemeyeceği eklenmiştir.

• Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitiminin doktoraya eşdeğer düzeyde olduğu ve ayrı yönetmeliklere göre yürütüldüğü belirtilmiştir.

• Program yeterliliklerinin hesabında AKTS kredisine göre uygulama getirildi. Özel öğrencilik için azami süre (iki yarıyıl) ve muafiyet verilebilecek derslerin azami %’si (%50) belirlenmiştir.

• Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak da yürütülebileceği eklendi. Tezli YL programında lisans öğreniminde seçilebilecek derslerin diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilecek miktarının azamisi belirlenmiştir (en fazla iki ders).

• Lisansüstü programlarda ilişik kesme getirildi ve şartları düzenlenmiştir.

• Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans programlarının asgari süresi belirlenmiştir

• Lisansüstü programlarda danışman atanma şartları düzenlenmiştir.

(1. Danışman üniversitenin kendi kadrosunda, 2. Danışmanın üniversite kadrosu dışından olabileceği ve en az doktora dereceli, doktorada bir yüksek lisans tezi yönetmiş olma vs.).

• Tezlerin konusu danışman ve öğrencinin birlikte belirlemesine ilişkin hüküm eklenmiştir.

• Tezlerin teslim şartları belirlenmiştir. (Danışman tarafından + uygunluk yazısı + intihal raporu).

• Danışmanın oy hakkı üniversite kararına bırakılmıştır.

• Yeterlik sınavlarının durumu ve başarısızlıkta izlenecek yol açıklanmıştır. (Yazılı + sözlü / başarısız bölümden tekrar sınav hakkı).

• Tez izleme raporu sayısı belirlemiştir. (En az 3)

• Yeterlilik ve tez savunma toplantılarının dinleyicilere açık yapılması eklenmiştir.

• Sanatta yeterlik / Doktora programı Danışman atama tarihi 2. yarıyıl sonuna çekilmiştir.

• Ortaöğretim alan öğretmenlerine ilişkin detaylı olarak belirlenmiş madde kaldırılarak öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi YÖK’e verilmiştir.