Piri Reis Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Piri Reis Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Üniversitemizde lisansüstü eğitimin geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Enstitümüz varolan yüksek lisans ve doktora programlarının etkin ve çağdaş bir şekilde yönetiminden, Üniversitemizin vizyonu ve misyonu doğrultusunda yeni programların açılması için gerekli çalışmaların yürütülmesinden, araştırma faaliyetleri altyapısının lisansüstü eğitime entegre edilmesi ve geliştirilmesinden sorumludur.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİMİ 2017-2018 GÜZ YARIYILI BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ
Başvuru Tarihleri  (İlk Başvuru ve Yatay Geçiş Başvurusu) 3 Temmuz - 10 Eylül 2017
Yabancı Dil Sınavı (Yüksek Lisans İçin) 13-14 Eylül 2017
Mülakat Sınavları 18-19 Eylül 2017
Mülakat Sınav Sonuçlarının Açıklanması 20 Eylül 2017
Kesin Kayıt Tarihleri (İlk Kayıt Yapacaklar İçin) 21-22 Eylül 2017
Lisanüstü Oryantasyon Eğitimi 19-22 Eylül 2017
Öğretim Ücretini Yatırma ve Ders Kaydını Yenileme (Mevcut Öğr. İçin) 14-22  Eylül 2017
ÖNEMLİ NOTLAR
HALEN KAYITLI ÖĞRENCİLER İÇİN 2016-2017 GÜZ YARIYILI BULUNDUKLARI EĞİTİM AŞAMASININ İLK YARIYILI KABUL EDİLİR. 
 
1) Bilimsel Hazırlık aşamasındaki öğrencilerin 2. yarıyıl sonu olan 2016-2017 bahar yarıyılı sonuna kadar bilimsel hazırlık derslerini tamamlamaları beklenir. Aksi durumda söz konusu yarıyıl sonu Üniversite ile ilişikleri kesilir. Daha önce bilimsel hazırlık derslerini tamamlamadığı halde mevcut yönetmeliğe göre BHP derslerinin yanı sıra lisansüstü seviyede ders almaya başlamış öğrenciler “lisansüstü ders aşamasında” kabul edilir.
 
2) Yüksek Lisans Ders aşamasındaki öğrencilerin 4. yarıyıl sonu olan 2017-2018 bahar yarıyılı sonuna kadar tüm ders kredilerini tamamlamaları beklenir. Aksi durumda söz konusu yarıyıl sonu Üniversite ile ilişikleri kesilir. 
 
3) Yüksek Lisans Tez aşamasındaki öğrencilerin 4. yarıyıl sonu olan 2017-2018 bahar yarıyılı sonuna kadar tezlerini teslim etmeleri beklenir. Aksi durumda söz konusu yarıyıl sonu Üniversite ile ilişikleri kesilir.
 
4) Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerinin 3. yarıyıl sonu olan 2017-2018 güz yarıyılı sonuna kadar, II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerinin ise 2016-2017 yaz yarıyılı sonuna kadar tüm ders kredilerini ve projelerini tamamlamaları beklenir. Aksi durumda söz konusu yarıyıl sonu Üniversite ile ilişikleri kesilir.
 
5) Doktora Ders aşamasındaki öğrencilerin 4. yarıyıl sonu olan 2017-2018 bahar yarıyılı sonuna kadar tüm ders kredilerini tamamlamaları beklenir. Aksi durumda söz konusu yarıyıl sonu Üniversite ile ilişikleri kesilir. 
 
6) Doktora Yeterlik aşamasındaki öğrencilerin 6. yarıyıl sonu olan 2016-2017 bahar yarıyılı sonuna kadar doktora yeterlik sınavını başarmaları beklenir.  Aksi durumda söz konusu yarıyıl sonu Üniversite ile ilişikleri kesilir. 2016-2017 güz yarıyılı öncesindeki doktora yeterlik sınav başarısızlıkları dikkate alınmaz.
 
7) Doktora Tez aşamasındaki öğrencilerin 6. yarıyıl sonu olan 2018-2019 bahar yarıyılı sonuna kadar tezlerini teslim etmeleri beklenir. Aksi durumda söz konusu yarıyıl sonu Üniversite ile ilişikleri kesilir. Bu süre zarfında yönetmeliğe uygun olarak, bulundukları aşamaya göre tez öneri veya tez çalışma raporlarını vermeleri gerekir. 2016-2017 güz yarıyılı öncesindeki tez öneri/tez çalışma rapor sunum başarısızlıkları dikkate alınmaz.
 
8) Beyaz/Lacivert Cilt Tez Teslim aşamasındaki öğrencilere 2016-2017 bahar yarıyılı sonuna kadar süre verilir. Bu süre sonunda da tezlerini teslim etmemeleri halinde Üniversite ile ilişikleri kesilir
 
9) Doktora Yeterlikten İki Kere Başarısız Olup Ders Alma aşamasındaki öğrenciler, almaları gereken krediyi tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın, 2016-2017 güz yarıyılından itibaren DR Yeterlik aşamasında olarak değerlendirilir ve 2016-2017 bahar yarıyılı sonuna kadar doktora yeterlik sınavını başarmaları beklenir.  Aksi durumda söz konusu yarıyıl sonu Üniversite ile ilişikleri kesilir. 

FBE Doktora İş Akış Süreci

FBE Yüksek Lisans İş Akış Süreci

Online Kayıt Klavuzu

FBE Kontenjan ve Koşullar

2017-2018 Bahar Yarıyılı FBE Lisansüstü Programlarına Başvuru Takvimi

Burslar ve Harçlar

Öğrenci Ders Kayıt Yazılım Formu

YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim YönetmeliğiYönetmeliğe İlişkin Bilgi Notu

Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Başvuru Formu