Doktora Yeterlik Sınavları için Hazırlanmış Formlar

Yeterlik Sınavına Girme Talebi Formu Yeterlik Sınavına Girme Talebi Formu DYS-1 Dr Yeterlik Sınav Soruları DYS-1 Dr Yeterlik Sınav Soruları DYS-2 Dr Yeterlik Sözlü Sınav Soruları DYS-2 Dr Yeterlik Sözlü Sınav Soruları DYS-3 Dr Yeterlik Yazılı Sınav Tutanağı DYS-3 Dr Yeterlik Yazılı Sınav Tutanağı DYS-4 Dr Yeterlik Sözlü Sınav Tutanağı DYS-4 Dr Yeterlik Sözlü Sınav Tutanağı DYS-5 Dr Yeterlik Sınavı Sonuç Raporu DYS-5 Dr Yeterlik Sınavı Sonuç Raporu

Doktora Tez Öneri ve çalışmaları için Hazırlanmış Formlar

Dr Tezi Tez İzleme Komitesi Öneri Formu Dr Tezi Tez İzleme Komitesi Öneri Formu DT-1 Tez Öneri Formatı DT-1 Tez Öneri Formatı DT-2 Dr Tez Önerisi Savunma Tutanağı(Tek Danışmanlı) DT-2 Dr Tez Önerisi Savunma Tutanağı(Tek Danışmanlı) DT-3 Dr Tez Önerisi Savunma Tutanağı(Eş Danışmanlı) DT-3 Dr Tez Önerisi Savunma Tutanağı(Eş Danışmanlı) DT-4 Dr Tezi Çalışma Tutanağı(Tek Danışmanlı) DT-4 Dr Tezi Çalışma Tutanağı(Tek Danışmanlı) DT-5 Dr Tezi Çalışma Tutanağı(Eş Danışmanlı) DT-5 Dr Tezi Çalışma Tutanağı(Eş Danışmanlı) DT-6 Dr Tez İlerleme Raporu Formatı DT-6 Dr Tez İlerleme Raporu Formatı DT-7 Dr Thesis Proposal Template DT-7 Dr Thesis Proposal Template DT-8 Dr Thesis Progress Report Template DT-8 Dr Thesis Progress Report Template

Dr Tez Teslimi için Hazırlanmış Formlar

DT-9 Dr Tezi Tez Sunuş Formu DT-9 Dr Tezi Tez Sunuş Formu DT-10 Dr Tezi Tez Sunuş Formu (Düzeltilmiş İçin) DT-10 Dr Tezi Tez Sunuş Formu (Düzeltilmiş İçin) DT-11 Dr Tezi Kapak Tez Sunuş Formu DT-11 Dr Tezi Kapak Tez Sunuş Formu DT-11a Dr Öğrenci Bilgi Formu DT-11a Dr Öğrenci Bilgi Formu DT-12 Dr Tezi Sınav Tutanağı ve Jüri Ortak Raporu DT-12 Dr Tezi Sınav Tutanağı ve Jüri Ortak Raporu DT-12a Dr Tezi Sınav Tutanağı ve Jüri Ortak Raporu (Düzeltilmiş Tez İçin) DT-12a Dr Tezi Sınav Tutanağı ve Jüri Ortak Raporu (Düzeltilmiş Tez İçin) DT-13 Dr Tezi Kapak Cilt Şekilsel İnceleme Formu DT-13 Dr Tezi Kapak Cilt Şekilsel İnceleme Formu DT-14 Dr Tezi Değerlendirme Formu DT-14 Dr Tezi Değerlendirme Formu DT-14E Dr Tezi Değerlendirme Formu (İngilizce) DT-14E Dr Tezi Değerlendirme Formu (İngilizce)