PRU SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

Üniversite Senatosunun  24.05.2017 tarih ve 2017/05 sayılı toplantısında  kabul edilmiştir.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİMİ GÜZ YARIYILI BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ
Başvuru Tarihleri  (İlk Başvuru ve Yatay Geçiş Başvurusu) 3 Temmuz -8 Eylül 2017
Yabancı Dil Sınavı (Yüksek Lisans İçin) 13-14 Eylül 2017
Mülakat Sınavları 18-19 Eylül 2017
Mülakat Sınav Sonuçlarının Açıklanması 20 Eylül 2017
Kesin Kayıt Tarihleri (İlk Kayıt Yapacaklar İçin) 21-22 Eylül 2017
Lisanüstü Oryantasyon Eğitimi 19-22 Eylül 2017
Öğretim Ücretini Yatırma ve Ders Kaydını Yenileme (Mevcut Öğr. İçin) 14-22  Eylül 2017
Ders Yılına Başlama Tarihi 25 Eylül 2017
GÜZ YARIYIL (14 hafta) 25 Eylül 2017 - 29 Aralık 2017
Ara Tatil 29 Aralık 2017- 02 Ocak 2018
Güz Yarıyılı, Yarıyıl Sonu Final Sınavları 02-14 Ocak 2018
Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavları 18-27 Ocak 2018
Lisansüstü Tezlerin Jüriye Son Teslim Tarihi 02 Ocak  2018
Lisansüstü Tez Savunma Sınavları 02-14 Ocak 2018
Doktora Yeterlik Sınavları 04 Aralık  2017-02 Ocak  2018
Lisanüstü Tez Savunma Sınav Sonuçlarının Enstitü'ye Bildirilmesi 19 Ocak 2018
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİMİ BAHAR YARIYILI BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ
Başvuru Tarihleri  (İlk Başvuru ve Yatay Geçiş Başvurusu) 20 Kasım  2017-12 Ocak 2018
Yabancı Dil Sınavı (Yüksek Lisans İçin) 19-22 Ocak  2018
Mülakat Sınavları 25 Ocak  2018
Mülakat Sınav Sonuçlarının Açıklanması 26 Ocak  2018
Kesin Kayıt Tarihleri (İlk Kayıt Yapacaklar İçin) 29 Ocak-02 Şubat 2018
Lisansüstü Oryantasyon Eğitimi 29 Ocak-02 Şubat 2018
Öğretim Ücretini Yatırma ve Ders Kaydını Yenileme (Mevcut Öğr. İçin) 29 Ocak-02 Şubat 2018
BAHAR YARIYILI (14 hafta) 05 Şubat-11 Mayıs 2018
Bahar Yarıyılı, Yarıyıl Sonu Final Sınavları 15-26 Mayıs  2018
Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavları 29 Mayıs - 09 Haziran 2018
Not Yükseltme Sınavları 28 Mayıs -01 Haziran 2018
Lisansüstü Tezlerin Jüriye Son Teslim Tarihi 11 Mayıs 2018
Lisansüstü Tez Savunma Sınavları 14 Mayıs -25 Mayıs 2018
Doktora Yeterlik Sınavları 02 Nisan -11 Mayıs 2018
Lisanüstü Tez Savunma Sınav Sonuçlarının Enstitü'ye Bildirilmesi 30 Mayıs  2018
Mezuniyet Töreni  13-14 Haziran 2018

Not:
1. Gerektiğinde Senato Kararı ile değişiklik yapılabilir.
2.Cumartesi ve Pazar günleri de ders/sınav yapılabilir.
3.Her iki yarıyıl başındaki derse yazılma işlemleri internet ortamında yapılacağından o tarihe kadar yatırılması
gereken öğrenim ücretlerinin yatırılmış olması gerekir.Kaydını yeniletmeyen ve derse yazılmayanlar o yarıyıla 
ait devam hakkını kaybetmiş sayılırlar.