T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN AKADEMİK TAKVİM

(Üniversite Senatosunun 03.06.2016 tarih ve 4 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.)

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİMİ GÜZ YARIYILI BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ
Başvuru Tarihleri (İlk Başvuru ve Yatay Geçiş Başvurusu) 25 Temmuz -19 Eylül 2016
Yabancı Dil Sınavı (Yüksek Lisans İçin) 22-23 Eylül 2016
Mülakat Sınavları 26 Eylül 2016
Mülakat Sınav Sonuçlarının Açıklanması 27 Eylül 2016
Kesin Kayıt Tarihleri (İlk Kayıt Yapacaklar İçin) 28-30 Eylül 2016
Lisanüstü Oryantasyon Eğitimi 28-30 Eylül 2016
Öğretim Ücretini Yatırma ve Ders Kaydını Yenileme (Mevcut Öğr. İçin) 28-30 Eylül 2016
Ders Yılına Başlama Tarihi 03 EKİM 2016
GÜZ YARIYIL (14 hafta) 03 Ekim 2016 - 06 Ocak 2017
Güz Yarıyılı, Yarıyıl Sonu Final Sınavları 09 - 20 Ocak 2017
Lisansüstü Tezlerin Jüriye Son Teslim Tarihi 06 Ocak 2017
Lisansüstü Tez Savunma Sınavları 09 - 20 Ocak 2017
Doktora Yeterlik Sınavları 05 Aralık 2016 - 06 Ocak 2017
Lisanüstü Tez Savunma Sınav Sonuçlarının Enstitü'ye Bildirilmesi 25 Ocak 2017
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİMİ BAHAR YARIYILI BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ
Başvuru Tarihleri (İlk Başvuru ve Yatay Geçiş Başvurusu) 28 Kasım 2016 -20 Ocak 2017
Yabancı Dil Sınavı (Yüksek Lisans İçin) 26-27 Ocak 2017
Mülakat Sınavları 30 Ocak 2017
Mülakat Sınav Sonuçlarının Açıklanması 01 Şubat 2017
Kesin Kayıt Tarihleri (İlk Kayıt Yapacaklar İçin) 02-03 Şubat 2017
Lisansüstü Oryantasyon Eğitimi 01- 03 Şubat 2017
Öğretim Ücretini Yatırma ve Ders Kaydını Yenileme (Mevcut Öğr. İçin) 30 Ocak -03 Şubat 2017
BAHAR YARIYILI (14 hafta) 06 Şubat-12 Mayıs 2017
Bahar Yarıyılı, Yarıyıl Sonu Final Sınavları 15-26 Mayıs 2017
Lisansüstü Tezlerin Jüriye Son Teslim Tarihi 12 Mayıs 2017
Lisansüstü Tez Savunma Sınavları 15 Mayıs 26 Mayıs 2017
Doktora Yeterlik Sınavları 10 Nisan -22 Mayıs 2017
Lisanüstü Tez Savunma Sınav Sonuçlarının Enstitü'ye Bildirilmesi 30 Mayıs 2017
Mezuniyet Töreni 19-23 Haziran 2017

Not:
1. Gerektiğinde Senato Kararı ile değişiklik yapılabilir.
2. Gerektiğinde ÜYK Kararı ile Cumartesi günleri de ders/sınav yapılabilir.
3. Her iki yarıyıl başındaki derse yazılma işlemleri internet ortamında yapılacağından o tarihe kadar yatırılması gereken öğrenim ücretlerinin yatırılmış olması gerekir. Kaydını yeniletmeyen ve derse yazılmayanlar o yarıyıla ait devam hakkını kaybetmiş sayılırlar.